Hierna volgen de algemene voorwaarden verbonden aan het open trainingsprogramma:

 

  • Uw inschrijving wordt definitief van zodra wij het inschrijvingsformulier ontvangen hebben en wij uw inschrijving hebben bevestigd.
  • Wij bevestigen de inschrijving schriftelijk.
  • Wie zich inschrijft verbindt zich ertoe om aan de volledige opleiding deel te nemen. Wanneer u niet aan alle opleidingsdagen deelneemt of wanneer u de opleiding vroegtijdig beëindigt, wordt het cursusbedrag niet aangepast en zal er ook geen terugbetaling gebeuren, ongeacht de oorzaak.
  • Als de deelnemer wegens overmacht een opleiding moet onderbreken, bestaat er de mogelijkheid om deze op een later tijdstip verder te zetten. De expliciete, schriftelijke goedkeuring van Perpetos is hiervoor vereist.
  • Perpetos heeft steeds het recht om, in geval van overmacht of wanneer het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 8 personen bedraagt, een training of andere activiteit te annuleren. Wij brengen u hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte en het volledige cursusbedrag wordt dan teruggestort.
  • Het volledige cursusbedrag moet betaald zijn ten laatste 5 werkdagen voor het begin van de opleiding. Enkel wanneer er een expliciete, schriftelijke toestemming is van Perpetos kan hiervan afgeweken worden.
  • Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief 21% BTW

 

Ingeval van annulering door de deelnemer dient dit schriftelijk aan Perpetos gemeld te worden. Wanneer deze melding ons meer dan 30 dagen voor het begin van de training bereikt, betaalt u een annuleringskost van 10% van het nettobedrag. Wanneer de annulering ons meer dan 30 dagen voor het begin van de training bereikt, is de annuleringskost 100% en gebeurt er dus geen terugbetaling. U kunt wel een andere persoon laten deelnemen of op een latere datum deelnemen aan een andere training.