Sales process selection

Hoe een sterk bedrijfs-DNA leidt tot duurzame winstgroei

Een sterk bedrijfs-DNA is het fundament voor duurzame winstgroei en de manier waarop zij haar doelen bereikt.

Waarom slaagden de Grieken en de Romeinen erin om grote gebieden te veroveren? Wat bracht Spanje, Engeland en Nederland ertoe om grote delen van de wereld te koloniseren? Het antwoord: ‘winnende’ culturen delen dezelfde drang om zaken als technologie, bekwaamheden en tactieken te ontwikkelen (denk aan transportmiddelen, militaire technologie en tactieken, koopmanschap en financiële innovaties) en daarmee hun ambities waar te maken. Dergelijke principes bepalen of organisaties succes zullen oogsten of gedoemd zijn te mislukken.

Dezelfde waarden en overtuigingen

Wat u vooruit dwingt is het DNA van uw organisatie. Een sterk bedrijfs-DNA is het fundament voor duurzame winstgroei. Het beschrijft waar uw onderneming voor staat, de reden van haar bestaan en de manier waarop zij haar doelen bereikt.

Dat DNA zorgt ervoor dat alle medewerkers dezelfde waarden en overtuigingen delen en zich er ook naar gedragen. Het DNA houdt onveranderd stand, terwijl het bedrijf haar strategie en tactieken bijstuurt om op nieuwe omstandigheden te anticiperen. Daarom is het belangrijk dat u uw bedrijfs-DNA duidelijk omschrijft en communiceert. Zorg er ook voor dat uw DNA niet verwatert door de jaren heen.

Open voor verandering

Bedrijven met een sterk en zuiver bedrijfs-DNA zijn flexibele organisaties die voortdurend bijleren. Ze staan open voor verandering en zien die verandering niet als een bedreiging maar als een evolutie. Alle medewerkers begrijpen en ondersteunen de strategie en werken samen om ze te realiseren.

Organisaties met een sterk bedrijfs-DNA zijn beter gewapend tegen bureaucratische overlast en tijdverlies vanwege zinloze interne discussies. Dat geeft hen de ruimte om hun langetermijnstrategie te implementeren. Ze kunnen daardoor al hun energie richten op hun performantie: de omzet maximaliseren aan de laagst mogelijke kost terwijl de mens centraal blijft staat.

Altijd gemotiveerde medewerkers

Ook bij rekrutering biedt een sterk DNA alleen voordelen. Andere bedrijven verliezen tijd op zoek naar witte raven en selecteren daarbij kandidaten op basis van hun competenties. Dat is zoeken naar een naald in een hooiberg, terwijl de procedure lang niet garandeert dat de nieuwe medewerkers ook passen binnen uw bedrijf. Het is bovendien eenvoudiger om medewerkers extra competenties bij te brengen, dan hun overtuigingen of de onderliggende waarden van hun gedrag te veranderen.

Rekrutering op basis van uw bedrijfs-DNA zorgt voor medewerkers die compatibel zijn, toegewijd en gemotiveerd. Ze handelen in lijn met de verwachtingen en maken veel procedures overbodig. Een dergelijke rekrutering vermijdt ook demotivatie bij uw bestaande medewerkers.

Bedrijfscultuur vernieuwen voor betere performantie

Als u een dergelijke bedrijfscultuur wilt introduceren, kunt u bij de volgende vragen stil staan:

  • Is ons bedrijfs-DNA zuiver, helder en kunnen we er duidelijk over communiceren in de dagelijkse werking?
  • Hebben we de ruimte om bureaucratie en procedures te vereenvoudigen?
  • Kunnen we beslissingscycli en de implementatie ervan versnellen?

Is het antwoord op die vragen positief? Dan bent u klaar voor verandering.

Over Pascal Persyn

Pascal supports organisations in delivering commercial excellence in the areas of Sales Enablement, Content Strategy and Buyer Journey Enablement. His pet projects are about helping companies overcome challenges due to the empowered customer and thus evolving into buyer-aligned organisations. His executive experience in private, VC-backed and public companies enables doing the right thing at the right time with the right people. Don’t hesitate to contact Pascal for expert advice: pascal@perpetos.com