Sales performance

Productinnovatie zal de industrie niet redden

Zit men hier op het juiste spoor in de eindeloze discussies om de industrie te redden?

Zit men hier op het juiste spoor in de eindeloze discussies om de industrie te redden?

Ondernemers en vakorganisaties hameren op de loonkost. Dat is op zichzelf geen oplossing. Koopt men in China liever BMW dan Renault omwille van het loonkostvoordeel van Duitsland ten opzichte van Frankrijk? Natuurlijk is de loonkost hier te hoog, maar denken dat ons probleem daardoor opgelost wordt, is zichzelf voorliegen.

Vanuit de politiek hoor ik vooral de roep naar meer innovatie. België scoort inderdaad laag in zijn R&D-investeringen. Toch hoeft er geen rechtstreeks verband te zijn tussen de grootte van investeringen en de kwaliteit van de innovatie. Sinds meer dan 20 jaar kom ik in binnen- en buitenland in contact met technologiebedrijven en stel vast dat Belgische ingenieurs qua productiviteit en creativiteit zeer hoog scoren in hun vakdomein.

Bovendien leidt een te grote focus op productinnovatie tot een rat race waarbij de voorsprong steeds korter is en onvoldoende financieel verzilverd kan worden. Geen enkel bedrijf kan die race blijven winnen. Option, dat haar voorsprong op Chinese bedrijven niet kon volhouden. Barco heeft hetzelfde probleem gekend met meerdere technologiecycli. De huidige CEO, Eric Van Zele, heeft dat bij zijn aantreden goed doorzien.

Alleen als bedrijven hun technologie verpakken in een oplossing die de markt vraagt, kan je het R&D-opbod winnen door het zoveel mogelijk te vermijden. Want naarmate de productmaturiteit groter wordt, eist de markt een betere verpakking. De meeste klanten zoeken namelijk niet naar de nieuwste producten maar kopen het product dat voor hen de meeste waarde zal creëren.

Dat vergt andere competenties dan innovatie vanuit R&D-departementen. De klant en zijn omgeving begrijpen, is cruciaal om waarde te leveren. Met een waardegedreven aanpak krijgen producten een langere levenscyclus en kunnen ze ook bij grote volumes competitief blijven. Dat vergroot de financiële hefboom op de investeringen, doet de winsten sterk stijgen en stelt het bedrijf in staat om zijn verdere uitbouw te financieren. Niet ‘time-to-market’ maar ‘on time to the market’ is de leuze.

U bent klaar om aan die duurzame groei te werken als uw productinnovaties de meerwaarde versterken die uw klant percipieert (want anders innoveert u alleen om de technologische rat race tegen concurrenten te winnen). Klanten zijn dan bereid om meer te betalen voor uw sterktes. Dat kan wanneer uw R&D-medewerkers voldoende in contact komen met klanten en echt begrijpen hoe en waarom uw producten gebruikt worden. Wanneer uw verkoop- en marketingactiviteiten zich niet meer focussen op het product, maar op waardecreatie. Wanneer u heel uw bedrijf organiseert zodat iedereen naar klanten en de markt kijkt.

Avatar

Over Pascal Persyn

Pascal supports organisations in delivering commercial excellence in the areas of Sales Enablement, Content Strategy and Buyer Journey Enablement. His pet projects are about helping companies overcome challenges due to the empowered customer and thus evolving into buyer-aligned organisations. His executive experience in private, VC-backed and public companies enables doing the right thing at the right time with the right people. Don’t hesitate to contact Pascal for expert advice: pascal@perpetos.com