Sales performance

Help, mijn bedrijfswaarden worden bepaald in Seoul

Bedrijven worden er beter van als algemene bedrijfswaarden gedeeld worden, want dan kan iedereen meewerken aan het gemeenschappelijke

Op de voorbije VOV-beurs kwam één thema vaak terug in de verschillende gesprekken die we voerden. Lokale afdelingen van multinationals kregen een visie en een aantal waarden centraal opgelegd, maar wisten niet goed hoe daarmee om te gaan. Velen hadden geen praktisch plan om conceptuele waarden op een pragmatische manier door te voeren. Omdat beslissingen over waarden soms 10.000 km ver genomen werden, had men ook niet altijd veel interesse om er echt op door te werken.

Nochtans wordt iedereen beter van algemene bedrijfswaarden, want dan kan men meewerken aan het gemeenschappelijke gevoel. Medewerkers voelen zich meer deel uitmaken van het bedrijf, wat het engagement van iedereen doet stijgen. Ook voor directies is het van belang om de waarden echt te doen leven, want als de activiteiten van de medewerkers niet in lijn liggen met de waarden, kan men z’n bedrijfsstrategie niet uitvoeren.

Dus, als je bijvoorbeeld vanuit Seoul een videoboodschap ontvangt dat er meer passie, oog voor detail en streven naar excellentie moet komen in 2014, hoe begin je eraan?

  1. Maak de waarden concreet voor elke afdeling, elke team en elke rol in je onderneming. Wat betekent passie in de technische dienst-na-verkoop, wat betekent excellentie voor de verwerking van leveranciersfacturen? Zoek met het management ook naar de concrete voordelen die de waarden voor elke medewerker oplevert.
  2. Blijf over de waarden communiceren gedurende het hele jaar en gebruik alle bestaande interne communicatiemiddelen om er regelmatig op terug te komen. Vertel alleen concrete zaken over de waarden: hoe je ze moet toepassen in bepaalde situaties, waar het concreet fout gelopen is, welke resultaten ze lokaal hebben opgeleverd en welke persoonlijke successen er zijn gekomen.
  3. Neem de bedrijfswaarden op in alle vormen van evaluatie, zodat het gedrag van de medewerkers nu en dan afgetoetst wordt.

 

Over Pascal Persyn

Pascal supports organisations in delivering commercial excellence in the areas of Sales Enablement, Content Strategy and Buyer Journey Enablement. His pet projects are about helping companies overcome challenges due to the empowered customer and thus evolving into buyer-aligned organisations. His executive experience in private, VC-backed and public companies enables doing the right thing at the right time with the right people. Don’t hesitate to contact Pascal for expert advice: pascal@perpetos.com