De crisis sleept al vijf jaar aan, in sommige sectoren zes jaar. Het begint stilaan te verbeteren, maar we zijn er nog niet uit. Veel bedrijven zien de bodem van hun reserves en de mentale weerstand is afgenomen. In de toekomst geloven is extra moeilijk door regeringen die te weinig doen om het ondernemersklimaat te verbeteren. We zullen zelf het tij moeten keren.

Crisissen maken ons nochtans onzeker. Onzekerheid maakt mensen kostenbewust, wat leidt tot meer controle en dus meer overhead. Directies moeten zich realiseren dat controle de betrokkenheid van de medewerkers aantast en daarmee hun motivatie. Controle zorgt er ook voor dat mensen meer uren moeten presteren voor hetzelfde resultaat. Bovendien staan in tijden van crisis de prijzen onder druk wat leidt tot nog meer werken om dezelfde omzet te genereren.

Kortom, medewerkers komen onder te hoge druk. Ze werken meer uren voor hetzelfde loon, verliezen misschien hun motivatie en vrezen ook nog eens voor hun job. Resultaat: de onzekerheid brengt mensen in een dwangmatig patroon dat eigenlijk niets oplevert, behalve te veel stress.

Betere resultaten door minder werken

Laten we kostenbewust denken: weg met de doorgedreven controle in overbodige managementlagen. Creëer beter een omgeving waarin de betrokkenheid van medewerkers kan groeien. Dat leidt vanzelf tot beter functioneren en een aangename werksfeer. Door betrokkenheid te stimuleren onder medewerkers, bereiken bedrijven betere resultaten aan een lagere kost terwijl het aantal werkuren en de stress daalt. Geef medewerkers de ruimte om hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden weer in balans te brengen. Stabiliteit is daarbij een sleutelfactor: vermijd de slingerbeweging van onnodige kosten in goede tijden versus grote besparingen bij crisis.

Vijf vruchtbare crisismaatregelen:

  • Communiceer duidelijk over de uitdagingen met daarbij horende oplossingen.
  • Zorg voor een omgeving waar iedereen alles deelt. Ook de gemaakte fouten, want dan kan men samen aan een oplossing werken.
  • Vraag groepjes medewerkers om voorstellen uit te werken voor kostenoptimalisatie zonder de bedrijfsimpact in het gedrang te brengen.
  • Stimuleer ideeën die helpen om de impact van uw diensten bij klanten te verhogen.
  • Verlies uw eigenheid niet door te veel bureaucratie en complexe procedures.

Minder steun en meer druk

Ondanks alle boeken en trainingen over empowerment, motivatie, stress en delegeren, dwingen te veel ondernemingen hun managers tot verregaande controle. Goed bedoeld, maar het verergert de gevolgen van de crisis door managers in alle lagen die medewerkers controleren. Het aantal rapporten neemt toe, het management sluit bij steeds meer vergaderingen aan en denkt aan controle te winnen door in cc het e-mailverkeer van medewerkers te volgen. Stop dus de crisis voor uzelf door controle tot het minimum te beperken en u te concentreren op de uitbouw van uw sterktes.