360° Buyer Alignment - Building Trust

Artikel: 360° Klantgerichtheid

Verkopen vanuit vertrouwen

Hoe kan je vertrouwen creëren en uitbouwen, afgestemd op elke stap in het koopproces van de betrokkenen?

The name of the game: zorg voor relevante en waarde toevoegende boodschappen in elk contactmoment met de klant.

Het klinkt bijna als een slogan maar het is vandaag, nóg meer dan voorheen, de uitdaging voor verkopers.

Hoe creëer je vertrouwen tijdens kortstondige, en vooral tijdens digitale contactmomenten?

Vertrouwen bouwen

Vertrouwen kan je vanuit vele hoeken benaderen. Vertrouwen dat je levert wat je belooft, vertrouwen in je competenties, of in jou als persoon of het team, … .

Dat brengt ons al snel bij de persoonlijke connectie die men maakt tijdens (klanten)interacties. Waarom slagen bepaalde personen erin sneller vertrouwen te winnen dan anderen? Of waarom maak jij makkelijker of sneller een persoonlijke connectie met bepaalde personen?

Er bestaan diverse modellen die een kader geven om inzichten te krijgen in iemands (voorkeurs)gedrag en die toelaten om jouw gedrag en communicatie af te stemmen op de personen waarmee je in contact bent (Insights, Social Styles, MBTI, DISC,…). Vertrouwen maximaliseren in de markt van vandaag betekent authenticiteit combineren met de juiste boodschap op het juiste moment, om een versneld effect te hebben op een goede persoonlijke connectie.

De neurowetenschap heeft zich de voorbije decennia verdiept in, het in kaart brengen van de delen van de hersenen die een rol spelen in het maken van beslissingen, welke delen oplichten bij diverse emoties en welke verbanden kunnen gelegd worden met vertrouwen. Het is een boeiende en nog evoluerende wetenschappelijke discipline.

Eén ding weten we zeker: de verkoper die vooral werkt op het relationele aspect komt steeds meer onder druk. Tijdsdruk, conflicterende prioriteiten en meer keuze zorgen voor een dynamiek waar het pure relationele niet langer voldoet om ‘tijd door te brengen met een verkoper’.

Verkopers die de koopbereidheid van de verschillende betrokkenen tijdens het koopproces kunnen detecteren, kunnen de juiste relevantie toevoegen en zijn in staat vertrouwen versneld uit te bouwen. Zij stellen zich vragen zoals:

 • Hoe creëer ik vertrouwen bij alle betrokkenen rekening houdend met de diversiteit in rollen, verwachtingen, persoonlijkheden, aankoopfases, …?
 • Hoe stem ik mijn interacties op elkaar af, pas ik mijn verkoop boodschappen aan en breng ik waarde zodat betrokkenen mij erkennen als de eerste persoon om te contacteren voor oprechte en relevante antwoorden op hun vragen.

Vertrouwen uitbouwen bij elke betrokkene in een koopcyclus, is alleen mogelijk mits je de juiste relevantie kan toevoegen én dit aanpast aan de verschillende persoonlijkheden en aan de koopbereidheid.

Lees Tip
Het boek van Stephen M.R. Covey “The speed of Trust” is een fantastisch boek om je verder te verdiepen in hoe je snel vertrouwen kan uitbouwen.

Buyer alignment – buyer center coverage

In de vorige paragrafen hebben we het gehad over vertrouwen creëren door persoonlijke connectie en relevantie, aangepast aan de betrokkenen. Eén van de uitdagingen die elke verkoper meemaakt, ongeacht indien je in projectmatige verkoop of meer recurrente verkoop werkt, is zorgen voor verbreding van je netwerk bij je klanten.

Erg veel opportuniteiten worden verloren of stagneren door te weinig contact met en inzichten over alle betrokkenen, die de beslissing beïnvloeden. Doordat mensen zich nu meer en meer informeren via de digitale weg gebeurt een groot gedeelte van de beslissingsbeïnvloeding buiten het bereik van de verkoper. Hier ligt een groot risico, indien de verkoper blijft verkopen via een ‘sponsor’ in plaats zoveel mogelijk relaties in parallel te beheren en uit te bouwen.

We maken even een zijsprong:

Het artikel geeft aan dat we ons midden in de “Great Reshuffle” van talent bevinden. Wereldwijd zijn job-rotaties de laatste drie maanden met 28% gestegen. Het verloop onder corporate director-level-and-above – d.w.z. de massa van B2B kopers – is wereldwijd met 31% gestegen over de laatste drie maanden.

Geen wonder dat uit een recent onderzoek bleek dat 80% van de verkopers een deal heeft uitgesteld of verloren vanwege een functiewisseling binnen een account. Het is moeilijk om te verkopen aan een bewegend doelwit.

De blog belicht ook terecht de positieve zijde van functie- of jobwisseling van kopers: het kan namelijk ook je ingang zijn in bij een nieuwe klant wanneer je een goede relatie had opgebouwd met de betreffende koper.

Wanneer er een nieuwe koper komt bij uw klant, dan stelt LinkedIn dat de verkoper de oplossing moet afstemmen op de strategische initiatieven van de klanten en de waarde ervan aantonen.

De volgende paragrafen uit de blog zetten dit nog meer kracht bij:

Als u dit goed doet, dan kunt u een aanwinst zijn voor een nieuwe uitvoerende sponsor en hen helpen om de kritieke initiatieven die uw oplossing ondersteunt, op de rails te krijgen.

In deze omgeving groeit de kloof tussen strategische partners en vervangbare verkopers. Het verschil zit in de waarde die op het juiste moment wordt geleverd.

Het betekent ook dat u hen de tools en training moet geven om effectief te zijn in virtuele verkoop. Tenslotte is er niets dat het moreel sneller opbouwt dan succes. En de juiste tools en training spelen daarbij een grote rol.

Het LinkedIn artikel geeft mooi aan hoe job-rotatie zowel binnen verkoopteams als bij kopers een enorme impact kunnen hebben op het koopproces. Daarnaast duidt de blog op het belang van verbreding van relaties binnen een klant om dit op te vangen en waarom je succesvol kan zijn wanneer de juiste waarde op het juiste moment wordt geleverd.


Koen, aan boord bij Perpetos sinds begin december 2020, heeft meer dan 30 jaar ervaring in sales & marketing management.  

Wat is volgens jou een typische uitdaging dat zowel aan Sales als Marketing raakt? 

Wat is een typische uitdaging, dat zowel aan Sales als Marketing raakt

Door mijn brede ervaring heb ik de nood gezien van een betere samenwerking tussen beide, en dit is iets waar ik in het verleden het verschil heb gemaakt. Tegenwoordig werken Sales en Marketing in veel organisaties nog te vaak in silo’s, wat leidt tot inefficiënties en gemiste kansen.  

Kijkend naar de huidige markt, waar de toegenomen complexiteit om bestaande of nieuwe klanten te bereiken een commerciële aanpak vereist met verschillende soorten verkoopboodschappen, is dit meer dan ooit één van de grote uitdagingen om aan te pakken. 

Ik heb maar al te vaak een kloof gezien tussen (product)marketing en verkoop, waardoor de berichten werden beperkt tot de traditionele presentatie, brochure, data, etc. Met de huidige snelheid van de markt in gedachten wordt de meeste ‘sales documentatie’ niet aangepast aan de huidige context of raakt het te snel verouderd, wat er vaak toe leidt dat elke verkoper die naar eigen inzicht aanpast en nieuwe versies van marketing niet eens gebruikt worden.

Dit leidt tot een veelheid aan berichten die niet noodzakelijk, en vaak niet volledig of niet langer vertegenwoordigen waar het bedrijf, de producten of oplossingen voor staan. Voeg hieraan de nood om verkoopboodschappen af te stemmen op de verschillende aankoopfasen die individuele betrokkenen doorlopen.  Deze veranderingen en de toegenomen complexiteit zijn net de reden waarom de kloof tussen Sales &  Marketing in vele gevallen hardnekkig in stand blijft. 

Bij Perpetos implementeren we verandertrajecten waarbij de verkoop en marketing hun acties afstemmen op de verschillende aankoopfases van elke betrokkene. Dit laat toe om hen dezelfde taal en proces te laten gebruiken waardoor de silowerking automatisch verdwijnt.

Kan je een sector neutraal voorbeeld geven van een uitdaging die je ziet in de huidige markt? 

Kan je een sector neutraal voorbeeld geven van een uitdaging die je ziet in de huidige markt

Tijdens mijn carrière heb ik gemerkt dat in elk bedrijf de (verkoop)processen anders zijn, maar dat de aankoopprocessen bij klanten van een bedrijf nog veel meer verschillen vertoonden. Het is noodzakelijk om de aankoopfases en de betrokken personen te observeren en bevragen.  En daarop de verkoopacties af te stemmen. Bovendien zijn het aantal personen betrokken bij beslissingen nog steeds aan het toenemen en varieert afhankelijk van sector tot sector en naarmate de complexiteit van het productaanbod. En daarbij zit iedereen niet spontaan op dezelfde golflengte.  

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kopers wel steeds dezelfde aankoopfases doorlopen bij het nemen van beslissingen. De verkoop problematiek situeert zich in het feit dat iedereen die verschillende fases op verschillende snelheden doorloopt afhankelijk van de ervaring en de impact die uw producten of diensten hebben op elke betrokkene.  Meer hierover in het artikel: Verbeter uw verkoop met een beter begrip van de koopcyclus

In mijn ervaring pitchen 9 van de 10 verkopers, en verkooporganisaties in het algemeen, nog te veel vanuit het standpunt van het bedrijf en de reden waarom klanten voor hen moeten kiezen. Terwijl zeer veel opportuniteiten eerst een aanpak vergt waarbij de klant nog niet beslist heeft dat hij wil veranderen. Vanuit de behoeften en aspiraties, de nood aan verandering beïnvloeden, kan het beslissingsproces verkorten en de conversieratio verhogen. Meer hierover in het artikel: 3 antwoorden die elke verkoper moet kennen  

Met jouw ervaring en kennis, welke suggestie heb je om het anders aan te pakken? 

Met jouw ervaring en kennis, welke suggesties heb je om het anders aan te pakken

Wanneer bedrijven hun commerciële prestaties willen optimaliseren, werken ze meestal aan 1 of maximum 2 aspecten. Een typisch voorbeeld is uiteraard sales training waar gewerkt wordt aan afsluitvaardigheden en bezwaarhantering of er wordt ingezet op het verkoopproces. Vanuit het verleden is er steeds ingezet op het verbeteren van de individuele verkoper terwijl we vandaag, steeds meer, in teamverband moeten scoren.

Over de jaren heen heb ik de beste resultaten gezien in het verhogen van commerciële performantie vanuit een systemische benadering

Ik zie elke dag meer en meer bewijs dat een systemische oplossing gespreid in de tijd de beste en meest duurzame resultaten oplevert. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat de veranderingen op mensenmaat worden geïmplementeerd en zo tot een betere adoptie leiden. Hierbij is ineens ook het budgettaire probleem verholpen en is de return veel hoger.


Om je kansen op verkoop en interactie met de klant te verbeteren, is het belangrijk om te identificeren waar jouw klant zich bevindt in de aankoopreis. Moeten ze veranderen van leverancier? Indien ja: waarom zouden ze voor jou kiezen? Of ben je reeds hun leverancier en moet je hen overtuigen om te blijven? Deze verschillende situaties vragen om verschillende boodschappen, dus moet je inzicht verwerven in de rollen en uitdagingen van jouw klant, gerichte boodschappen ontwikkelen en je verkopers trainen om deze correct over te brengen. 

Gedreven door inzichten, moet Marketing doelgerichte communicatie en content opbouwen. Deze moet actie en conversie te stimuleren, zowel voor- en nadat verkopers in gesprek gaan met de klant.  

Spreek klanten aan met sterke empathie 

Jouw verkoopteam moet zijn communicatie aanpassen aan een bepaalde situatie zodat het jouw toegevoegde waarde efficiënt en effectief kan overbrengen. Echter, sales pitches focussen gewoonlijk te veel op interne problemen, waardoor commerciële professionals zich eenvoudigweg gedragen als pratende brochures en ze de boodschappen en vaardigheden die ze nodig hebben om jouw klanten te overtuigen, uit het oog verliezen. 

Dus in plaats van te praten over wat je doet en waarom je denkt dat jij het beter kan dan anderen, creëer je beter een koopvisie die een aantal nieuwe uitdagingen definieert die in lijn zijn met jouw specifieke sterktes. Bijvoorbeeld: de hamvraag die nieuwe prospecten moeten beantwoorden – om hun status quo te doorbreken en een aankoopreis te starten – is: waarom zou ik moeten veranderen?  

Volg onderstaande drie stappen om te identificeren waar jouw klanten zich bevinden in de aankoopreis, welke specifieke communicatie je moet gebruiken en hoe deze correct over te brengen… 

Stap 1: Verwerf inzicht in de rollen en uitdagingen 

Waar de klant zich ook bevindt in de aankoopcyclus, je moet eerst meer te weten komen over hun situatie om een overtuigende case te kunnen opbouwen: 

 • Praat eerst met de besluitvormers om beter inzicht te verwerven in hun KPIs, uitdagende projecten en bepaalde blokkerende factoren
 • Gebruik contextuele interviewtechnieken om vertrouwen op te bouwen, credibiliteit te creëren en waardevolle inzichten te verwerven omtrent hun specifieke uitdagingen – en ontdek welke vaardigheden deze volgens hen zullen oplossen 
 • Dit zal je helpen bij het verzamelen, organiseren en opbouwen van boodschappen voor jouw verkopers om empathie en zakelijk inzicht te tonen 
 • Verkopers die de rollen en uitdagingen van hun prospecten en klanten begrijpen, kunnen zich aldus aanpassen zodat ze in een betere positie zitten om de koopcriteria te beïnvloeden en de opbrengst van hun verkoopinspanningen te verbeteren

Stap 2: Creëer drie soorten boodschappen 

Om verkoopkansen te verbeteren moeten verkopers waardeboodschappen uitdragen die resoneren bij de specifieke uitdagingen van klanten. Bovendien moeten ze toegang hebben tot besluitvormers die veel beter geplaatst zijn om leads in deals te converteren. Maar ze moeten ook nog altijd goed weten hoe succesvolle conversaties te voeren die reeds vroeg genoeg in het besluitvormingsproces een gedeelde visie uitdragen. Daarom is het essentieel om de rollen en relevante zakelijke uitdagingen van de kopers te begrijpen wanneer men deze visie creëert. 

Bijvoorbeeld: hetzelfde blijven is veilig en comfortabel, terwijl verandering wordt geassocieerd met bedreiging en risico. Als er te veel deals verloren gaan in jouw pijplijn doordat er “geen beslissing” wordt genomen eerder dan dat ze naar de concurrentie gaan, dan is de echte bedreiging het status quo – want kopers besluiten liever niets te doen in plaats van te veranderen. Dit betekent dat je een verhaal moet vertellen dat uitlegt waarom ze moeten veranderen en hun huidige situatie moeten verlaten, en waarom ze dat nu moeten doen.  

Nieuwe klanten werven en nieuwe accounts ontwikkelen vergen daarom communicatie en een benadering van klantenconversaties die verschillend is van deze die gebruikt wordt voor bestaande klanten. Marketing moet jouw commerciële mensen dus uitrusten met drie verschillende types boodschappen en tools: “waarom verandering”, “waarom voor ons kiezen” en “waarom bij ons blijven”

Deze drie boodschappen moeten in lijn zijn met de aankoopreis van iedere besluitvormer, wat het aantal conversaties verhoogd en jammer genoeg kan deze complexiteit de sales performantie ondermijnen. 

Maar ongeacht de situatie van de klant moet jij uitleggen waarom hun huidige manier van werken hun zaak in gevaar brengt. Dit doe je door aan te tonen dat je hun zaak kent en begrijpt, en dat je inzichten kan bieden in wat hen ontbreekt om hun performantie te verbeteren. Om de situatie van de koper aan te pakken moet je jouw verkopers dus uitrusten met de juiste boodschappen om te profiteren van opportuniteiten in een vroeg stadium – om de controle te krijgen en te houden over de koopcyclus totdat de deal gesloten is. 

Stap 3: Leid jouw verkopers op om de juiste boodschap te brengen aan de juiste mensen op het juiste moment 

Potentiële klanten zijn anders dan bestaande klanten. Klantenverwerving staat in het teken van het betwisten van het status quo om de voordelen van omschakeling naar jouw oplossing in de kijker te plaatsen. Klantenretentie en de uitbreiding ervan noopt je tot het versterken van jouw positie als hun status quo: ‘waarom verandering’ en ‘waarom wij’ zijn boodschappen die zullen resoneren bij prospecten, maar ‘waarom blijven’ is een boodschap ontwikkeld om klantenloyauteit te cultiveren. Zorg ervoor dat jouw marketing het juiste verhaal verteld voor de juiste klant. Met dit in gedachten, moet je: 

 • Jouw verkopers helpen om toegang te krijgen tot leidinggevende kopers, vroeg in het besluitvormingsproces, en op adviserende basis met die kopers samenwerken om een visie te vormen voor hun oplossing; 
 • Een communicatie kit bouwen die omvat wat te zeggen tegen wie, en wanneer, om zo waardevolle gesprekken te verzekeren; 
 • Jouw commerciële krachten trainen. Gebruik rollenspelen om typische scenario’s en gesprekken in te oefenen, deel de beste pitches via video, promoot ‘intervisietechnieken’ en geef constructieve feedforward input vanuit het perspectief van de klant. 

Hoe kan een communicatie kit helpen? 

Het ontwikkelen van communicatie kits kan marketing helpen om verkopers te helpen toegang te krijgen tot leidinggevende verkopers, vroeg in het besluitvormingsproces, en op adviserende basis met die kopers samen te werken om een visie te vormen voor de oplossing die ze kunnen aanbieden. Deze communicatie kits geven content gedreven door inzichten die jouw verkopers kunnen gebruiken om met sterkere empathie in interactie te gaan met de klant. Dit zal verkoop mogelijk maken dankzij een verzameling aan boodschappen en klantgerichte presentaties die een impact kunnen hebben op het verhaal van de klant en helpt bij het organiseren van training sessies voor verkopers om te leren hoe ze bepaalde oplossingen moeten verkopen. 


Allicht zag je deze quote al verschillende keren op jouw LinkedIn feed passeren:

“CFO zegt: Wat als we investeren in de ontwikkeling van mensen en dan verlaten ze onze organisatie?

CEO antwoordt: Wat als we niet investeren en ze blijven?”

Nu vraag ik jou: hoe zorg je ervoor dat jouw investeringen in learning & development effectief zijn en de moeite lonen? Eenvoudig gesteld: hoe veranker je training? 

De belangrijkste valkuilen van sales trainingen zijn de volgende:

 • Gebrek aan herhaling
 • Gebrek aan betrokkenheid 
 • Gebrek aan business relevantie 

Bekwaamheid komt niet voort uit occasionele, eenmalige opleiding. Volgens de “vergeetcurve” van Ebbinghaus vergeten leerlingen 90% van wat ze geleerd hebben tijdens een bepaald leermoment binnen de 30 dagen en wordt het meeste nieuwe leermateriaal al binnen enkele uren na de opleiding vergeten. 

Het is natuurlijk zo dat er geen eenduidige absolute leercurve is. Verschillende factoren dragen bij tot leerretentie, zoals de capaciteiten en voorkennis van een individu. Maar het risico om snel te vergeten is zeer reëel voor de meesten onder ons.

Een eerste oplossing om leerretentie te verbeteren is spaced learning (1). In het kort: verschillende training gelegenheden. Veel figuren zoals onderstaande tonen hoe er minder vergeten wordt na elke herhaling.

Herhaling is inderdaad de moeder van het leerproces. We merken ook geweldige resultaten op bij het combineren van spaced learning met micro-learning (2)! Micro-learning deelt complexe cursussen op in kleinere behapbare leerinhoud. Niet alleen verbeteren we zo de retentiegraad door herhaling, maar we versnellen zo ook het leerproces omdat leerlingen het fenomeen van mentale moeheid vermijden.

Natuurlijk is vertaling naar de werkcontext (3) even belangrijk. Uiteindelijk beoog je meetbare business resultaten, niet? Kennis van concepten is één, maar ze kunnen toepassen is iets anders. Dus, als je impact wil zien op je verkoopresultaten én een duurzame positieve verandering wil implementeren, dan zal je gewoontes en gedragingen moeten veranderen. 

Daarin is het ontwerp van de training belangrijk en spelen on-the-job leren en coaching een rol. Denk aan groepscoaching, peer coaching, field coaching die op een juiste manier worden toegepast (zijnde: de coach komt niet tussenbeide) en het gebruik van mobiele technologieën met op scenario’s gebaseerde uitdagingen. 

Door ook oprecht jouw team te betrekken in continue training opportuniteiten kan je duurzame veranderingen in sales gedragingen en positieve impact op performantie bewerkstelligen. 

Vervolgens, zorg ervoor dat trainingen relevant zijn voor de business en de objectieven van jouw team (4).

Herinner jij je die verplichte vakken op school die totaal niet binnen jouw interessegebied lagen? Waarschijnlijk niet jouw beste vakken. Hetzelfde geldt voor business training. Door deze relevant te maken voor de business en gealigneerd met individuele en team objectieven genereer je meer betrokkenheid, verhoog je de toepassing in de job en levert het tastbare resultaten op.

Een goede manier om dit te meten is te bekijken of de mensen in jouw sales team verantwoordelijkheid opnemen in hun dagdagelijkse activiteiten en proactief vragen naar feedback omtrent hun successen en uitdagingen die ze tegenkomen bij het bewust proberen toepassen van wat ze geleerd hebben.

Tenslotte: denk aan het bouwen van een performance dashboard (5) dat bekwaamheid, adoptiegraad en de link met commerciële performantie meet Het zal volgende twee dingen mogelijk maken:

 • Zien hoe de bekwaamheidsniveau’s evolueren binnen de groep om jouw tijd en inspanningen gericht te spenderen waar die het meest nodig zijn.
 • De directe link zien tussen jouw investeringen in L&D en de business resultaten.

Wil je meer lezen over dit onderwerp?

Gerelateerde content: 


Collectieve intelligentie maakt jouw verkoopteam slimmer. Versterk het ganse team zodat ze als groep het probleem van één verkoper kunnen helpen oplossen aan de hand van intervisietechnieken die de collectieve intelligentie aanspreken.  

Collectieve intelligentie 

Eenvoudig gesteld: ‘twee weten meer dan één’. Daarom helpen intervisietechnieken jou om de gedachten en ideeën van elk teamlid naar boven te halen en de intelligentie van de groep te verhogen. Door te investeren in elk teamlid verhoog je aldus de kans om een specifieke uitdaging van één verkoper te overwinnen.  

Intervisietechnieken doen beroep op collectieve intelligentie 

Intervisie, ook gekend als groepscoaching, ‘peer coaching’ of ‘co-development’, verwijst naar een activiteit met kleine groepjes werknemers die een professionele context gemeen hebben. Het benadrukt de multilaterale bijdrage tussen collega’s – in tegenstelling tot supervisie – omdat collectieve intelligentie een soort van wijsheid en kennis is die uit de groep voortkomt. 

De intervisietechniek reikt de salesmanagers een andere manier van omgaan met hun team en teamleden aan. Net zoals bij groepscoaching steunt de techniek op vragen stellen en actief luisteren, maar het past ook brainstormtechnieken toe en maakt het mogelijk om zowel technische als conceptuele problemen aan te pakken. Het belangrijkste verschil is echter dat intervisie onderwerpen aan bod laat komen die waardevol zijn voor het ganse sales team waardoor de interactie impactvoller wordt, terwijl individuele coaching gericht is op het oplossen van een specifiek probleem van één verkoper.  

Welke specifieke sales problemen kan intervisie helpen oplossen? 

Team meetings zijn vaak te arbeidsintensief en inefficiënt en daar kan collectieve intelligentie bij helpen. Intervisietechnieken hangen nauw samen met sales team coaching: ze ontwikkelen efficiëntie in verkoop, versterken de teamspirit en de identiteit van de onderneming. De technieken kunnen toegepast worden om nieuwe ideeën op te wekken, nieuwe manieren te ontdekken om situaties te analyseren en om nieuwe mogelijke oplossingen te vinden.  

Er moet echter aan een aantal voorwaarden voldaan worden om doeltreffend te zijn: de case die aan bod komt moet écht zijn en gelinkt aan een reële geblokkeerde sales opportuniteit, bijvoorbeeld een situatie waarin een verkoper herhaaldelijk faalt of een aanhoudend communicatieprobleem ervaart. 

De situatie die gedeeld wordt, onthult zeer vaak een gemeenschappelijk probleem – iets wat herkenbaar is voor alle verkopers en waar zij zelf mee in aanraking zijn gekomen in het verleden of nog steeds voor staan tot op vandaag. Vandaar dat een intervisiesessie heilzaam kan zijn voor het ganse team. 

Hoe modereer je een intervisiesessie? 

De sessie kan met of zonder facilitator georganiseerd worden, maar het is steeds cruciaal om binnen de voorziene tijd te blijven opdat de oefening impactvol zou zijn en de groep niet blijft stilstaan bij details. We raden aan om als groep gedurende 45-90 minuten stil te staan bij elk onderwerp, afhankelijk van de grootte van de groep en de complexiteit van het onderwerp.  

 • Tijdens een intervisiesessie deelt een deelnemer één probleem. Dit kan een nieuwe uitdaging zijn of een probleem waarop ze gebotst zijn. Het is belangrijk dat het om een bestaand probleem gaat. 
 • De andere deelnemers nemen de rol op van consultant en nemen het op zich om ideeën te delen, samen te werken, en de verkoper te helpen die een moeilijke situatie wil overwinnen. De groepsleden stellen vragen om meer te weten te komen over het onderwerp en om bepaalde punten te verduidelijken. Het is belangrijk om nog niet in termen van oplossingen te praten in deze fase, maar enkel te focussen op het verduidelijken van het probleem. 
 • De volgende fase houdt in dat de groep begint te brainstormen over mogelijke manieren om het probleem aan te pakken en mogelijke oplossingen aan te reiken. De ‘eigenaar’ van het probleem luistert naar de voorstellen, zonder deel te nemen aan het gesprek. 
 • Na de brainstormsessie somt de groep een aantal aanbevelingen en suggesties op voor de eigenaar van het probleem, die op dat moment feedback kan geven op wat hij/zij gehoord heeft in de groep: hoe helpt dit of niet, wat was nuttig om mee te nemen uit deze oefening, etc. 

Verkopen in onzekere tijden 

Deze techniek is voornamelijk zeer relevant in de huidige markt – met meedogenloze concurrentie en snelle veranderingen. Verkoopsorganisaties hebben collectieve intelligentie nodig om alerter en wendbaarder te zijn zonder talent op te branden.  

Neem een kijkje in ons resource center ‘Verkopen in onzekere tijden’, praat met onze experten en bekijk onze open training ‘Intervisie en Sales Teamcoaching’ om meer te weten te komen. 


Om sales performantie te stimuleren, is het is belangrijk om digitaal gedrag te begrijpen en toe te passen dat een gevoel van psychologische veiligheid bevordert. 

Je kan deze psychologische veiligheid aanmoedigen in jouw commercieel team door: 

 • Het werk te kaderen als een leerproces; 
 • Jouw eigen feilbaarheid te erkennen; 
 • Nieuwsgierigheid aan de dag te leggen en veel vragen te stellen 

Werken vanop afstand en digitale communicatie 

Psychologische veiligheid en vertrouwen in het leiderschap zijn belangrijker dan ooit nu verkoopteams alsmaar vaker vanop afstand werken en digitaal communiceren.  

Gebruik psychologische veiligheid 

Amy Edmondson, Professor in Leiderschap & Management bij Harvard Business School, definieerde het concept van psychologische veiligheid als een gedeelde overtuiging dat het team veilig is voor het nemen van interpersoonlijke risico’s en het zich kwetsbaar opstellen tegenover elkaar. Met andere woorden: teamleden voelen zich geaccepteerd en gerespecteerd in psychologisch veilige teams.  

Dit wil zeggen dat leden van effectieve teams zich comfortabel voelen bij het stellen van vragen of het op tafel gooien van nieuwe ideeën – zonder angst om beoordeeld te worden – en hebben er vertrouwen in dat ze niet beschaamd zullen zijn of gestraft zullen worden voor het maken van fouten. 

Het geheel is groter dan de som der delen 

In lijn met deze uitspraak die voor het eerst werd opgetekend door de filosoof Aristoteles, geloven wij er ook in dat leden van efficiënte verkoopteams meer kunnen bereiken door samen te werken, dan door alleen te werken. Een efficiënt commercieel team is daarom meer dan enkel de som van de individuen die er deel van uitmaken. En ook al is het soms moeilijk om al die individuen te doen samenwerken: het is cruciaal voor team effectiviteit. Ze moeten plannen, problemen oplossen, beslissingen nemen en vooruitgang op de voet volgen. En ze hebben elkaar nodig – alsook efficiënt leiderschap – om al dit werk succesvol uit te voeren. 

3 types gedrag die team efficiëntie verhogen 

Een studie van Google die gepubliceerd werd in The New York Times Magazine benadrukte een aantal factoren die team efficiëntie verbeteren. Psychologische veiligheid staat aan de top van dat lijstje als belangrijkste factor. De meest effectieve leiders zijn daarom zij die erin slagen een veilige en open ‘digitale dialoog’ te onderhouden met hun teamleden.  

Er zijn drie specifieke gedragingen die sterk correleren met goed presterende managers: 

 1. Twijfels uitdrukken: voel jij je veilig genoeg om te zeggen ‘Ik weet het niet’, of ben je bezorgd om als onwetend of incompetent aanzien te worden? Managers die toegeven het antwoord op een vraag niet te kennen – en die dezelfde soort veiligheid creëren bij hun directe contacten – zijn effectiever dan zij die dat niet doen.
 2. Feedback vragen: het vragen om en geven van feedback verhoogt de effectiviteit en de betrokkenheid. Digitale interacties via video conferentie, chat of email zijn goede gelegenheden om constructieve feedback – én feed forward – te geven.
 3. Meningen delen: het is belangrijk voor de teamleden om erop te kunnen vertrouwen dat niemand anders uit het team hen zal beschamen of straffen voor het opperen van ideeën of het in vraag stellen van het status quo. 

Onze 9 tips om psychologische veiligheid op te bouwen 

 1. Creëer een forum om problemen en bezorgdheden te bespreken
 2. Hanteer een gezamenlijke taal
 3. Vraag om input en meningen, stimuleer feedback en geef ook feed forward input
 4. Deel jouw communicatie en persoonlijke voorkeuren en moedig de anderen aan om hetzelfde te doen
 5. Verduidelijk de rollen en verantwoordelijkheden binnen het team
 6. Communiceer de team objectieven en bepaal hoe elk teamlid kan bijdragen tot het team en de ruimere bedrijfsobjectieven
 7. Leg uit wat voor werk jij doet en de impact die het zal hebben op klanten en het bedrijf
 8. Introduceer een customer-centric evaluatiemethode 
 9. Streef continue verbetering na
Perpetos Webinar

[ON-DEMAND WEBINAR]
MOBIEL LEREN – Hoe kennis, vaardigheden en gedrag versterken

  Wat is mobiel leren en waarom is dit belangrijk in het digitale tijdperk
  Hoe en wanneer Mobiel leren uitrollen in uw bedrijf


Tijdens periodes die gekenmerkt worden door onzekerheid verandert de houding tegenover verkopers. Bovendien verschuift de focus naar oplossingen voor de korte termijn en het verlagen van risico. Beide vormen een opportuniteit voor bedrijven en verkopers die zich snel aan deze situatie aanpassen. De sleutel is waarde toevoegen die inspeelt op deze situatie in combinatie met maximaal inzetten op het verhogen van vertrouwen.

Er zijn vier zaken die een rol spelen bij het creëren van waarde voor de klant:

 • Hoe kunnen we ons inzicht in de situatie van de klant vergroten?
 • Welke technieken kunnen we gebruiken?
 • Hoe kunnen we in elke conversatie relevant zijn?
 • Hoe zorgen dat klanten bereid zijn ervoor te betalen ?

Hiervoor is het belangrijk om een goed inzicht te hebben op de ‘Buyer Journey’ of koopcyclus van klanten.

Waarde creëren in tijden van grote onzekerheid

Een aantal belangrijke zaken om hieruit mee te nemen zijn:

 • Laat binnenkomen in de koopcyclus geeft weinig ruimte voor het creëren van waarde doordat de klant reeds weet wat hij wil en is er een voorkeur-leverancier waarmee andere aanbieders vergeleken worden
 • Stap je in de cyclus voor het trigger moment, dan liggen je slaagkansen veel hoger. De voorwaarde is wel dat ingezet wordt op boodschappen die de bereidheid om te veranderen verhogen. M.a.w. boodschappen die de status quo en loyalty loop doorbreken.
 • Als verkoper moet je de klant kunnen faciliteren doorheen zijn koop cyclus door de activiteiten en boodschappen af te stemmen op wat voor hen op dat ogenblik belangrijk is.

Wanneer je in contact komt met een klant schat je aan de hand van een aantal vragen in waar die zich bevindt in de koopcyclus. De cyclus kan bovendien niet terugdraaien. Indien de klant zich reeds op het einde van de cyclus bevindt kan je als verkoper enkel met sterke conversatietechnieken hier nog een opening creëren. Helaas is de consequentie dat prijs een zeer belangrijke factor is, tenzij je het geluk hebt dat anderen voor jou een belangrijke fout hebben gemaakt die de verkoper heeft gedetecteerd.

De ‘value wedge’ of waardewig in combinatie met de fase in de koopcyclus geven aan hoe die meerwaarde te realiseren.

Laat ons eerst even inzoomen op de typische valkuilen en fouten die gemaakt worden aan de hand van de waardewig. De verkoper:

 1. brengt geen differentiatie, enkel een verhaal dat de concurrent ook brengt
 2. probeert de klant te overtuigen met sterktes van de concurrent die helemaal geen sterktes zijn van de eigen offering omdat het duidelijk is hoe belangrijk dit is voor de klant.
 3. is te veel gefocust op het ‘buitenhouden’ van de concurrentie en probeert daardoor de concurrent te overtroeven door in te spelen op sterktes die beide hebben maar voor de klant niet relevant zijn
 4. gaat helemaal de mist in door uit eigen overtuiging of vanuit andere niet-identieke situaties voordelen en boodschappen te brengen die helemaal niet relevant zijn waardoor het vertrouwen een onherstelbare deuk oploopt.

Indien de juiste conversaties gebeuren in lijn met de fase in de koopcyclus zal het essentiële vertrouwen snel opgebouwd worden. Daarbij zullen ook de broodnodige inzichten worden verworven die de verkoper in staat stelt om te focussen op die boodschappen die belangrijk zijn voor de klant en de tegenpartij(en) niet kan of over het hoofd heeft gezien.

Enkele ‘must do’s’ bij gesprekken:

 • Een duidelijk verhaal kunnen brengen van gelijkaardige situaties en zo voldoende snel vertrouwen opbouwen voor het vervolg
 • De juiste interview en gesprekstechnieken gebruiken om niet alleen de situatie volledig te kennen maar ook te kwantificeren. Die laatste zal een belangrijke impact hebben op de prijs die klant wil betalen.
 • Eens de voorbereiding voorbij is, is je eerste contact in de actieve verkoopcyclus best de persoon die de meeste nadelen ondervindt en tegelijk de hoogste beslissingsbevoegdheid heeft. Op deze manier verhoog je structureel de kans om snel de status quo te doorbreken.
 • Gesloten vragen stellen om je assumpties te valideren en je afstemming met de persoon te controleren
 • De impact van een mogelijke verandering goed onderbouwen zodat bij het afsluiten het gemakkelijker is om de korting tot een minimum te beperken en dus duurder te verkopen dan de concurrentie

Meer weten over deze essentiële elementen?

Perpetos Webinar

[ON-DEMAND WEBINAR]
Hoe vandaag nieuwe klanten werven

  Waar staat de klant nu voor open? Hoe achterhalen en bespreekbaar maken?
  Welke mix van digitale, virtuele en, waar mogelijk, fysieke gesprekken werken best?


Klanten zijn momenteel sterk bezig met hun onzekerheden en resultaten op korte termijn. Om de leiding te kunnen nemen in de huidige tijden, gaan we dieper in op een aantal vragen: 

 • Wat weten we vandaag en wat zal blijvend veranderen 
 • Welke 5 nieuwe vaardigheden heeft elke verkoper nodig 
 • Wat zijn de 4 grootste valkuilen 

In onze allereerste webinar bij de start van de lock-down gaven we reeds de stappen voor verkopen vanop afstand, waaronder hoe als verkoper je klanten te ondersteunen en zelf productief te zijn: 

 • Contacteer zoveel mogelijk mensen 
 • Maak een inschatting welke klanten actief zijn en zelfs klaar zijn voor investeringen 
 • Segmenteer je klanten in functie van gelijke noden en stel prioriteiten 
 • Bouw kleine campagnes op in lijn met die tijdelijke segmentatie 
 • Wees voorbereid en oefen voldoende gezien de inhoud van de gesprekken totaal anders is dan in normale tijden en bovendien niet fysiek plaats vinden 

Een korte pol in deze webinar gaf aan dat bedrijven vooral worstelen met (in dalende volgorde): 

 • Het vullen van de pipeline om de impact zo klein mogelijk te houden 
 • Het bekomen van meerdere contacten bij eenzelfde bedrijf om een duidelijker beeld te krijgen 
 • Gemengde gevoelens rond het blijvend verkopen vanop afstand 
 • Focus op korte termijn vs lange termijn 

Volgens een onderzoek uitgevoerd door McKinsey hebben 96% van bedrijven hun ‘go-to-market’ model aangepast aan de huidige tijden. 80% geeft zelfs aan dat de nieuwe aanpak voor minstens 1 jaar zal blijven. In deze nieuwe aanpak is het voor verkopers een uitdaging om relevant te blijven en onmiddellijk waarde te geven.

Drie belangrijke componenten voor het kunnen nemen van de leiding zijn: 

 • Manier van verkopen: het is noodzakelijk om met meer mensen in contact te zijn in een bedrijf, maar dit is enkel mogelijk via een hybride interactie model. Dit wil zeggen minder face-to-face, minder reistijd, maar meer digitale contacten. 
 • Timing & opportuniteiten: goed timemanagement is meer dan ooit cruciaal geworden voor het stellen van de juiste prioriteiten. 
 • Waarde creëren: Tijdens deze onzekere periode zijn er 6 factoren waar klanten extra gevoelig voor zijn. Inspelen met waarde gedreven boodschappen op 1 of meerdere van die factoren is een belangrijk inzicht om meer impact te hebben.

Deze 6 factoren zijn: 

 • Sociale verantwoordelijkheid 
 • Verminderen van angst 
 • Beschikbaarheid 
 • Stabiliteit 
 • Risicovermindering 
 • Flexibiliteit 

Deze nieuwe aanpak houdt ook in dat verkopers een aantal nieuwe vaardigheden nodig hebben: 

 • Bruggen bouwen voor klanten: Door de inzichten van de verschillende contacten binnen het bedrijf samen te voegen en te koppelen aan de meerwaarde die je bedrijf te bieden heeft 
 • Praten met klanten met een beginners mindset en de valkuil van pre-covid assumpties vermijden 
 • Proactieve interacties combineren met antwoorden op de eerder reactieve vragen.  
 • Kunnen structuren en reageren op ongefilterde klant informatie zodat collega’s ook meedenken en werken op basis van de nieuwe inzichten 
 • Gebruik maken van de opgebouwde video meeting ervaring om een hybride interactiemodel met meer virtuele contactmomenten afgewisseld met fysieke meetings in te voeren 
 • Kloof met kennis & competenties sluiten 

De grootste valkuilen in de huidige situatie zijn: 

 • Te traag veranderen door de impact onvoldoende snel te vertalen in een nieuwe aanpak 
 • Blijven vasthangen in het beantwoorden van de korte termijn reactieve vragen 
 • Het onderschatten van de nieuwe kennis & competenties die nodig zijn 
 • Het niet loslaten van de ervaring en inzichten voor covid-19 en daardoor de nieuwe opportuniteiten niet zien of totaal verkeerd inschatten 

Meer weten over hoe je te wapenen?

Perpetos Webinar Hoe omgaan met vastgelopen verkoopkansen?

[ON-DEMAND WEBINAR]
Hoe omgaan met vastgelopen verkoopkansen?

  Uitstelgedrag komt in verschillende gedaantes
  De 3 stappen om uitstelgedrag te vermijden


Het optimaliseren van je verkoopproductiviteit tijdens de training en het verbeteren van je commerciële fitheid met 1 korte actie per dag.

1. Pimp je LinkedIn-profiel

Update je profielfoto, voeg een beschrijving toe van wie je bent en wat je doet, vul je skills en ervaring aan. Niet zeker van je stuk? Vraag feedback aan je dichtste connecties, zo zet je de puntjes op de i.

2. Ruim je mailbox op en verwijder nutteloze nieuwsbrieven

Sorteer je mails, maak eventueel mapjes om dit te vergemakkelijken. Schrijf je uit op mails die niet meer relevant zijn voor je, verwijder alle advertenties… En, last but not least, beantwoord de mails die je misschien over het hoofd hebt gezien (zelfs al is het met een lange vertraging).

3. Creëer een videoconferenceroom 

De plaats waar je thuis werkt bepaalt je productiviteit. Kies voor een rustige, comfortabele omgeving. Het maakt telefoneren met collega’s of potentiële klanten een stuk eenvoudiger. Test op voorhand je video- en audiotools (met de collega’s) voor een optimale customer experience. Wil je meer weten over verkopen van thuis uit? Klik hier.

4. Bereid je goed voor

Een lijstje met veel voorkomende vragen of discussies kan helpen om het verkoopgesprek in goede banen te leiden. Door je goed voor te bereiden, kan je je argumentering ook vaak nog versterken. En opnieuw, oefen je gesprek op voorhand met collega’s zodat je op het moment zelf natuurlijk overkomt aan de telefoon of in de videochat.

5. Creëer je pitch 

Hoe meer je praat, hoe moeilijker het wordt om de draad niet te verliezen. Bereid je persoonlijke pitch daarom goed voor, om de klant een positieve ervaring te bezorgen. En test je pitch, zowel voor de camera als bij vrienden en familie.

6. Bedenk 5 verkenningsvragen 

Denk na over 5 sterke en interessante vragen om de uitkomst van je gesprek te sturen en hierdoor te verbeteren. Wanneer je deze hebt, onthou ze voor een volgende meeting/interactie met je (potentiële) klant.

7. Vergelijk je topklanten

Maak een beschrijving van de klanten met wie je graag zaken doet. Wanneer je dit in kaart brengt, zal je wellicht snel heel wat gelijkenissen ontdekken. Bij het zoeken naar prospects spreek je best mensen aan die dezelfde kenmerken hebben. Wie weet kom je zo een volgende goeie klant tegen. Hou hierbij wel rekening met het advies rond verkopen in tijden van social distancing.

8. Wie inspireert je belangrijkste accounts?

Kijk welke personen of bedrijven je beste klanten volgen en inspireren. Hiervoor moet je eerst je klanten opsplitsen in groepen per sector, vervolgens zullen de key influencers wel naar boven komen. Door met deze influencers in contact te komen, leer je de klant ook beter kennen.

9. Kijk naar wat de concurrentie doet online  

Niet afkijken, maar gewoon goed opvolgen hoe zij omgaan met moeilijke situaties. Een periode vol onzekerheid, waarin iedereen toch zijn klanten wil behouden. Hoe communiceer je dan als bedrijf? Welke aanpak hanteer je? En hoe reageren jouw potentiële klanten daarop? Door de sterktes en zwaktes te analyseren, kan je veel leren van (en samen met) je collega’s.

10. Bouw aan succesverhalen 

Kies een aantal klanten uit verschillende sectoren en plaats ze in volgorde van succes. Bouw zo aan succesverhalen. Start met de positieve verhalen. Hou het niet enkel bij topklanten, maar kijk ook naar potentiële klanten waar de uitkomst negatief was. Dit bezorgt je goeie inzichten en laat je toe je verkooptactiek te verbeteren. Vergeet ook niet te kijken naar hoe ze je product/dienst vandaag gebruiken, zo kan je volgende stappen ondernemen die relevant kunnen zijn voor de klant.


Persoonlijke meetings zijn belangrijk, wat verkopers graag doen, en wat energie geeft. Maar in de huidige situatie, is dit helemaal niet mogelijk. We moeten misschien zelfs de verleiding weerstaan om Netlfix te bingewatchen. Maar waarvoor? Hoe kunnen we in de huidige tijden productief zijn? Hoe kunnen we onze tijd optimaliseren en de verkoop verderzetten tijdens social distancing? 

Dus de vraag is “Hoe verkopen in een tijd van Angst, Onzekerheid en Twijfel?” 

Correct? Neem dan een paar minuutjes om verder te lezen. 

Ontwikkel relaties door klanten centraal te plaatsen 

Oprecht aandacht geven aan je klanten is belangrijker dan ooit. Daarvoor moeten we niet alleen contact houden, maar ook diepgaande relaties opbouwen. Onze klanten hebben vragen en bezorgdheden net zoals we die ook hebben. Over de algemene situatie, maar ook over hoe ze hun onderneming draaiende kunnen houden. Als onze producten en oplossingen hun onderneming kunnen ondersteunen, zullen ze zeker open staan om te  ontdekken hoe we wat voor hen waardevol is zullen blijven aanbieden. Dit zal echter niet lukken door over ons bedrijf en producten te spreken zoals ‘pratende brochures’.

Meer hierover in het artikel Zijn je verkopers pratende brochures?’.

Ze zullen nieuwsgierig zijn om te horen hoe (snel) we ons aanpassen aan de nieuwe situatie en hoe we hen kunnen ondersteunen om zich ook sneller aan te passen. Dus, contacteer je klant en organiseer authentieke remote conversaties gericht op het oplossen van de huidige uitdagingen en dus niet over je producten en diensten. 

Word een expert in video conversaties 

Je focus ligt op de kwaliteit van de conversatie, niet het kanaal. Als je niet gewoon bent aan video conversaties via Zoom, Webex, Teams, FaceTime of andere platformen, oefen dan eerst met familie, collega’s of vrienden. Installeer en test de audio en video grondig. Je wil niet dat de verbinding wegvalt of dat je niet kan horen wat de klant zegt. Vraag feedback rond je toon en lichaamstaal. Test hoe dicht of hoe ver van de camera je moet zijn om de persoonlijke ruimte te respecteren, net zoals bij persoonlijke klant afspraken. Vergeet niet dat 97% van onze communicatie non-verbaal is. 

Als je reeds video gebruikt, verdubbel of zelfs verdrievoudig de tijd die je nu besteed aan klanten op die manier. Je klant heeft niet enkel je product of dienst nodig. Je klanten moeten weten dat je beschikbaar bent om te helpen! 

Bereid je niet voor, maar wees voorbereid 

Bereid je voor video gesprekken nog beter voor dan voor gewone afspraken. Zowel inhoudelijk als vorm. Herlees je notities van je vorige gesprekken en bedenk mogelijke scenario’s van de conversatie. Je moet je ook fysiek en mentaal voorbereiden. Sommigen kleden zich zoals voor een persoonlijk gesprek om in ‘working mode’ te komen. Helemaal opgeladen. Iedereen werkt vandaag van thuis uit, dus is er ook geen dress code zolang je in de ‘bezoek’ mentaliteit zit. 

Wil je meer weten over hoe je efficient kan verkopen van thuis? 

[FREE WEBINAR]
Verkoop in tijden van social distancing

  Hoe je actieve verkoop tijd optimaliseren en productief zijn
  Wat kunnen verkopers doen om beter voorbereid te zijn op de nasleep
  Gebruik de opportuniteit om relaties te ontwikkelen, verdiepen en het aantal contactpersonen uit te breiden


Het koopgedrag van klanten is de laatste jaren sterk veranderd. Hoe ga je daar als bedrijf mee om? Hoe organiseer je je sales in een digitale wereld? Stuur je je verkopers nog als pratende brochures de baan op of grijp je in? En hoe dan? Een diagnose.

Tijd voor een sales reboot

Sinds 2012 komt het ene na het andere onderzoek uit met resultaten over het veranderend koopgedrag van klanten. Vele bedrijven schieten echter pas in actie als het ‘echt’ pijn begint te doen. En dan is het vaak te laat. Proactief actie ondernemen is dus de boodschap. Maar hoe krijg je je mensen zover, en je sales zo georganiseerd, dat ze tijdig en pijnloos die transitie maken?

Vermijd een te zachte of te harde ingreep

Je hebt twee manieren om te reageren op de nieuwe situatie van veranderend koopgedrag.

 • Een (veel te) grote groep van bedrijven blijft bij hun klanten beweren dat, met wat aanpassingen, de bestaande commerciële oplossingen immuun zijn voor de veranderingen. Helaas is de sales pipeline net zoals de aders in ons lichaam. Bij een ongezond leven slibben die langzaam dicht. Met catastrofale gevolgen op langere termijn. Vasthouden aan oude gewoontes is dan ook niet de oplossing.
 • Een andere groep roept op tot revolutie. De wereld is niet meer dezelfde, daarom is een drastische transformatie van de sales aan de orde. Tabula Rasa met de processen en systemen! Alles grondig herdenken en ons klaarmaken voor de toekomst! Ja, maar… een intrusieve ingreep leidt vaak tot een shock-effect, met alle gevolgen van dien.

Kies voor de menselijke aanpak!

Hoe ga je dan om met de veranderende situatie? Niets doen is geen optie. Tabula rasa maken evenmin. Het antwoord ligt eigenlijk voor de hand: blijven bewegen, samen met de klant. Verkopen is en blijft een people business, zelfs online. De impact die we meten bij onze klanten en prospecten toont dat de veranderingen reëel zijn. Zo snel mogelijk een verandertraject opzetten is daarom noodzakelijk. Daardoor kunnen de veranderingen gradueel en op mensenmaat worden doorgevoerd. Zonder disruptie of te pijnlijke ingrepen.

Naar een nieuwe rol voor verkopers

Elk verandertraject steunt op inzicht. Klanten worden nog steeds overstelpt door verkopers die door hun werkgevers de baan worden opgestuurd als pratende brochures. En dat terwijl ze vandaag geen boodschap meer hebben aan verkopers die hen met argumenten en productvoordelen bestoken. Sommige consultants misbruiken dit door te stellen dat verkopers hierdoor zullen verdwijnen. Niets is minder waar, maar hun rol is wel volledig aan het veranderen.

60% van de salesopportuniteiten wordt geklasseerd omdat de klant niks koopt of niet verandert van leverancier

Sinds 2012 zijn de salescycli 22% langer geworden en is de grootste concurrent niet langer je directe concurrent maar de klanten die ‘niks’ doen. Recent onderzoek toont aan dat tot 60% van de opportuniteiten, in CRM, worden afgesloten omdat de klant niks koopt of niet verandert van leverancier. Reken maar uit wat dit betekent voor de verkoopkost.

Verkopers blijven nodig, zolang je:

 • … de juiste mix van digitale en menselijke contactmomenten inbouwt doorheen de koopcyclus van de klant. Afhankelijk van de complexiteit van je product of dienst, maar vooral afhankelijk van de impact op de klant.
 • … een interpersoonlijke aanpak hanteert die gericht is op klanten ondersteunen en meerwaarde creëren. Dit vereist dat de verkopers op andere momenten doorheen de koopcyclus in contact moeten zijn met steeds meer verschillende personen bij de klant.
 • … de verkoopboodschappen aanpast aan elk moment doorheen die koopcyclus, alsook aan het profiel van de persoon waarmee de verkopers in dialoog moeten gaan.

Benieuwd hoe je je commerciële medewerkers klaarstoomt voor de toekomst, zonder pijnlijke ingrepen? Laten we afspreken of download het e-book:

7 criteria waar je koopproces aan moet voldoen

Bent u op zoek naar een nieuw verkoopproces om uw verkoopkost te verlagen, marge-erosie tegen te gaan of nauwer aan te sluiten bij de koopcyclus van uw klanten? Hoe kunt u er zeker van zijn dat het gekozen proces het beste werkt voor uw business?