Het werd al vaker gezegd: Cultuur eet strategie als ontbijt. Hoe noem je een corporate sales traject met impact op de teams en de cultuur? Juist, een happy meal!

Frédéric tekende samen met zijn team in op een internationaal verandertraject van de verkooporganisatie. Hij deelde zijn ervaring over het volledige traject en de impact op zijn team en zichzelf als verkoopleider.

Frédéric, hoe heb je het sales verbeteringstraject ervaren? Welke feedback heb je van jouw team ontvangen?

Het overkoepelende project ging over het stimuleren van groei. Toen Perpetos het eerste gedeelte van het project uitrolde, wat gelinkt was aan onze go-to-market aanpak, beseften we snel dat dit verder zou gaan dan louter een sales programma.

De sessies werden bijvoorbeeld georganiseerd met gemengde groepen, wat betekent dat medewerkers uit verschillende departementen één groep vormden. Tijdens de training werd het glashelder dat de onderlinge verschillen eigen aan de marktsegmenten niet zo verschillend waren bij het benaderen vanuit een klantenperspectief. Sterker nog, doordat de teams zagen dat de sales methodiek segment onafhankelijk werkte, groeide er een band tussen de deelnemers.

De workshops met rollenspel en realistische voorbeelden creëerden een uitgelezen kans om een uniforme en nieuwe manier van werken te adopteren, waar alle teams zich inmiddels in vonden. Leerpunten vanuit de groep werden op individueel niveau gebracht door individuele coaching en ondersteunden verdere ontwikkeling.

Extract uit het interview

Wanneer zag je veranderingen in gedrag of gewoontes of tekenen van aanpassing?

Laat me alvast duidelijk stellen dat het adopteren van nieuwe Laat me alvast duidelijk stellen dat het adopteren van nieuwe werkroutines focus en inspanning vraagt. Het toepassen van de methodiek vereist dat je een stap achteruit zet en jezelf in vraag stelt. Doorheen het leerproces worden het belang van een open mindset en de bereidheid om te veranderen gestimuleerd door de aanpak van de training en de learner engagement support van Perpetos.

De methodologie van Perpetos werd gezien als verfrissend en precies wat verkoopteams nodig hebben in de huidige markt. Ons verkoopteam was al zeer ervaren, dus het zo snel mogelijk bekomen van hun buy-in was erg belangrijk. Perpetos introduceerde een gemeenschappelijke woordenschat gericht op de aankoopcyclus van de klant in plaats van traditionele lineaire stappen van verkoop. Het gebruik van de terminologie in de verschillende teams en afdelingen werd onderdeel van onze dagelijkse activiteiten, zodat iedereen weet wat wanneer te doen. De “klant verifieerbare resultaten” in combinatie met de uniform gebruikte terminologie verbeterden sterk zowel de efficiëntie als effectiviteit.

Extract uit het interview

Hoe heeft deze methodiek invloed gehad op jouw teams en succes?

Gedurende het hele proces waren er twee belangrijke terugkerende elementen. Ten eerste reikte de methodologie en aanpak onze teams de nodige zekerheid aan, omtrent welke acties ze moesten ondernemen en gaf hen de nodige structuur om te veel spanning op belangrijke momenten te vermijden. Ten tweede zijn er geen slechte acties, maar je moet weten wat je op welk moment moet doen.

De combinatie van beide elementen, gaf een kader aan onze teams en zorgde ervoor dat de neuzen in dezelfde richting stonden. We leerden minder te doen, met meer focus. Wanneer we de methodologie goed toepassen, vergroot dit aanzienlijk onze kansen om te winnen. Gedurende de periode van 18 maanden en met betrokkenheid van onze Perpetos’ coach, konden we al onze ‘must-win’ klanten overtuigen om voor ons te kiezen.

Extract uit het interview

Laatste observaties?

Het programma bracht niet alleen een andere manier van werken, maar creëerde ook een mentale en culturele verschuiving. We pushen onze activiteiten niet langer, maar stemmen onze activiteiten af op de beslissingscyclus van de klant. Zelfs in een andere context kan een soortgelijk programma helpen om een efficiëntere structuur onder verkoopteams te installeren. Het speelt een verbindende rol in het kader van herstructureringen en het aanpassen van verkoopteams aan de nieuwe realiteit in het veld.

Frédéric, hartelijk dank!Elke dag worden we geconfronteerd met een stijgende verkoopkost en marges die onder druk staan. In deze blog zullen we haarfijn de reden maar ook de oplossing toelichten.

Een stijgende verkoopkost en druk op de marges zijn meestal het gevolg van een verkeerde begeleiding en interne opleiding van sales, of juist het gebrek hieraan. Daarnaast zijn er enkele hardnekkige gewoontes bij vele bedrijven en verkopers die zorgen voor steeds grotere problemen met de verkoopsperformantie.

Directies kennen en begrijpen intussen de impact van het gewijzigd koopgedrag op hun sales- en marketingorganisatie. Doordat tot 75% van de beslissingscriteria online beïnvloed wordt, is het belangrijk dat we sales in staat stellen om de dialoog met klanten op andere momenten en met andere boodschappen aan te gaan.

Zolang verkopers gedreven worden om te wachten tot klanten ‘koopklaar’ of in offertefase zijn om in gang te schieten, is het onmogelijk om klantwaarde te verkopen waardoor:

 • Marges blijven dalen
 • Producten en diensten als commodities ervaren worden

Deze gewoonte vindt zijn oorsprong:

 • Bij managers die vooral interesse hebben in het tijdstip waarop deals getekend worden
 • Bij verkopers die het tijdverlies vinden om vroeg in een koopproces te stappen, en liever wachten op koopklare leads van marketing
 • Bij verkopers die wél bereid zijn om vroeg in het koopproces de klant beïnvloeden, maar die niet beschikken over de vaardigheden en boodschappen die klanten aanspreken in dat vroege stadium

De oplossing: Het juiste doen op het juiste moment met de juiste persoon

Managementgedrag en hoe verkopers aansturen is hierbij cruciaal, maar dat is een onderwerp op zichzelf. Maar hoe kunnen we verkopers zelf wapenen tegen deze nieuwe uitdagingen?

Het koopproces in figuur 1 toont de volledige klantreis. Of het om bestaande of nieuwe klanten gaat, bepaalt hoe de verkoop erop inspeelt.

Bij bestaande klanten moeten verkopers vooral overbrengen ‘waarom klanten moeten blijven’

Gecombineerd met gedrag dat we bestempelen als ‘klantontwikkeling’ eerder dan -‘beheer’ (account development versus accountmanagement). Bij bestaande relaties biedt doorgedreven kennis van de klant en zijn omgeving immers een grote opportuniteit om de waardeperceptie te verhogen, en zo de relatie dieper te verankeren.

Bij niet-klanten is de eerste vraag: ‘Heeft de klant al beslist om te veranderen?’

Heeft de klant nog niet beslist om te veranderen? Dan baseert u best uw boodschappen en interacties op het doorbreken van de status quo, en dus op het verhogen van de bereidheid tot verandering. Veelal zijn klanten zich niet bewust van de verbeteringen die mogelijk zijn. Of de klant vindt de risico’s die bij verandering komen kijken te groot. Of hij is onvoldoende vertrouwd met wat er juist nodig is.

Deze ‘waarom veranderen’ boodschappen vertrekken vanuit het standpunt van de klant en zijn hét middel om prospecten te ontwikkelen. Hiermee leg ik de vinger op de grootste uitdaging qua verkoopsperformantie. Verschillende studies en analyses bij onze klanten tonen namelijk aan dat tot 60% van de opportuniteiten gewoonweg verdwijnen uit de forecast zonder dat er een beslissing genomen wordt door de klant. Daarmee is hun grootste concurrent geen andere leverancier, maar wel de klant zelf die eenvoudigweg beslist om niets te kopen. Boodschappen over hoe goed uw bedrijf en oplossingen zijn, of extra voordelen die u kunt bieden, zullen hier dan ook niet helpen om het koopproces te stimuleren.

Heeft de klant al beslist om te kopen?

Dan is zijn volgende vraag natuurlijk: bij wie moet ik wat kopen tegen welke prijs? Daarop inspelen doet de verkoper met boodschappen die onderstrepen waarom de klant voor hem moet kiezen. Deze ‘waarom ons’ boodschappen zijn op dat ogenblik het meest effectief. De meeste bedrijven en een groot deel van de verkopers scoren op dit domein vrij goed tot zeer goed.

Figuur 2 toont vanuit een verkoopperspectief wanneer deze drie types boodschappen het meest effectief zijn

Samenvattend moeten we sales dus in staat stellen om situationeel en afhankelijk van de product-marktcombinatie 3 verschillende soorten boodschappen overtuigend over te brengen:

 • Waarom veranderen
 • Waarom voor ons kiezen
 • Waarom bij ons blijven
Sales Performance Benchmark

Sales Performance Benchmark

In welke mate beschikken uw verkopers over deze 3 sets boodschappen?
En in welke mate zijn ze in staat om deze op het juiste moment met de klant bespreekbaar te maken?
Vergelijk uw bedrijf met “Best in Class” bedrijven.


Vandaag een motivational quote om mee van start te gaan: “the customer is not an interruption in our work. He is the purpose of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so.” Het citaat is toegewezen aan Gandhi, maar het echte punt is dat klantgerichtheid van alle tijden is.

Toch is er een duidelijke breuk merkbaar, ze ontstond een vijftal jaar geleden. Josh Bernoff van marktanalist Forrester noemde het de start van “the age of the customer” die het einde zou aankondigen van het vorige tijdperk, dat van de informatie. De snelle technologische evoluties inclusief sociale media en mobiel computergebruik zorgen ervoor dat klanten zich anders informeren en referenties anders controleren. De rol van de verkoper is daardoor grondig aan het wijzigen.

Alle ervaringen van een klant

Een studie van SiriusDecisions eerder dit jaar gaf aan dat 71% van een aankoopbeslissing beïnvloed is door de som van de ervaringen die een klant heeft met zijn leverancier. Alle ervaringen, zowel digitaal als persoonlijk en met medewerkers van gelijk welke afdeling, spelen daarbij een rol. Het bewijst de eerdere stelling van Bernoff dat “the only sustainable competitive advantage is the knowledge of and engagement with the customer”.

Voldoen aan de verwachtingen van de klant in elke interactie, is dus de echte uitdaging in het tijdperk van de klant en de beste manier om de concurrentie de pas af te snijden. De rol van de verkoper is daarbij niet langer om informatie te verschaffen en zo klanten te proberen overtuigen. De verkoper moet nu instaan voor interacties die de visie van de klant verrijken, helpen om de positieve impact van een koopbeslissing aan te tonen en het hele koopproces te faciliteren op de meest optimale manier.


Is de verkoop nog altijd het exclusieve domein van uw salesafdeling? In dat geval zit u mogelijk met een probleem, want de interactie met klanten is grondig veranderd. Klantencontacten verlopen steeds meer via andere kanalen, zoals via het internet, sociale media of relaties. Ook de voorbereiding van aankopen wordt online sterk beïnvloed.

Iedereen heeft een commerciële rol

Uw verkopers dragen niet als enigen de verantwoordelijkheid over het blijvende commerciële succes van uw organisatie. Elke medewerker moet zich binnen z’n rol bewust zijn van het einddoel van zijn taken, en dat is de klant. Dat vraagt om een grondige mentaliteitswijziging bij heel wat bedrijven, misschien ook bij u.

Meer dan ooit verwachten klanten dat ze centraal staan in uw processen. Het vraagt om een gerichte aanpak: elke interactie tussen u en de klant is van belang en moet aan de verwachtingen van de klant voldoen. Elke vraag van hen moet u snel en adequaat kunnen beantwoorden. In de meeste sectoren is dit de snelste manier om uw concurrentiepositie te versterken.

Uw processen vanuit de aankoopcyclus van uw klant

Bent u klaar om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen en uw groeipotentieel te vergroten? Dan gaat het erom uw processen te organiseren vanuit de aankoopcyclus van de klant. Bij elk contact voldoen aan zijn of haar verwachtingen. Dat heeft ook een impact op de competenties van de medewerkers en op de manier waarop technologie uw klantprocessen ondersteunt.

Creëer een Buyer Journey-roadmap in vijf stappen

Heel diep in detail kunnen we niet gaan, anders wordt deze post een paar pagina’s lang, maar in algemene termen bouwt u uw roadmap in vijf stappen:

 1. beschrijf de aankoopcyclus voor elk type klant
 2. maak een inventaris van de contactmomenten (ook deze met derden)
 3. beschrijf al die momenten, elk touch point
 4. identificeer de belangrijkste beslissingscriteria en -momenten
 5. zet het schema om in gebruiksklare richtlijnen

 


Inge-Landerweyn-grootZoals in vele bedrijven het geval is, werkten ook bij ons marketing en verkoop niet optimaal samen rond leads. Met het interne project ‘No Lead Left Behind’ hebben we een onvoldoende productieve situatie opgelost.

We zijn met marketing automation-software momenteel de volgende stappen aan het voorbereiden, zoals lead scoring en geautomatiseerde nurturing. Resultaten daarvan verwachten we over goed een jaar.

Sales accepted leads verdubbeld

Intussen hebben we een proces waarin geen enkele lead verloren gaat en telkens met de best passende inspanning opgevolgd wordt. Bovendien werken verkoop en marketing zoveel beter samen. De ‘sales accepted leads’ zijn gemiddeld genomen verdubbeld, met een uitschieter van plus 136% in het begin van het jaar. Dankzij de volgende vier stappen van ons actieplan zijn we zover geraakt:

 1. We hebben een eenduidig proces opgezet om de pipeline te beheren van lead tot afgesloten deal, met heldere afspraken over alle tussenstappen, definities en naamgeving. Daarbij hoort ook de mogelijkheid om leads te weigeren of te herkwalificeren, op basis van vaste parameters.
 2. In onze software hebben we alle stappen in het proces zeer gedetailleerd vastgelegd, zodat ze snel en op de juiste manier opgevolgd worden.
 3. Voor elke stap bestaan becijferde doelstellingen qua gegevenskwaliteit, timing en conversie. Die staan gedocumenteerd in een interne Service Level Agreement dat door alle medewerkers van verkoop en marketing aanvaard is.
 4. Met veel aandacht voor coaching en training hebben we ervoor gezorgd dat iedereen gemotiveerd en op dezelfde manier werkt.

 

Deze blogpost is een bijdrage van Inge Landerwyn, marketingmanager bij Basware


De visuele creatieveling of woordkunstenaar blijven we nodig hebben op marketing. Een moderne afdeling marketing-communicatie moet echter meer kunnen dan aantrekkelijke newsletters uitsturen, opvallende ontwerpen afleveren of memorabele evenementen organiseren. Een even groot deel van de job wordt door gegevensanalyse gedreven. Klanten en prospecten laten een digitaal spoor na dat met de juiste interpretatie de verkoop kan stimuleren.

Ken je klant

Marketingcommunicatie wordt machteloos als ze die rol van digitale analist niet zou opnemen. Het maakt de job ook veel aangenamer dan het misschien zou lijken. Net zoals de eigenaar van een buurtwinkel de persoonlijke voorkeur van vele klanten kent, kan elke marketeer nu gelijkaardige inzichten bereiken, voornamelijk dankzij tools voor marketing automation.

Daarbij verwachten we niet dat de marketeer zich opsluit in z’n digitale laboratorium en alle inzichten laat komen uit bezoekersstatistieken, klikgedrag en draaitabellen in Excel. Hij of zij moet even goed tussen de klanten staan, prospecten spreken en de belangrijkste vakbeurzen afdweilen. De ideale medewerker combineert beide. We hebben hem intern de ‘extraverted nerd’ genoemd.

One-to-one is de norm

Via intensieve, interne communicatie hebben we onze marketingmedewerkers voorbereid op hun toekomst: one-to-one is onze norm, creatief en analytisch gaan daarbij hand in hand. We hebben bovendien een relatief hoge omzet per deal, waardoor one-to-one marketing zeker geen verloren investering is. Het heeft ons een goed jaar gekost om in heel Europa marketingafdelingen samen te stellen die creatieve concepten konden koppelen aan droge gegevensanalyse. We misten vooral kennis over digitale marketing, maar dat is nu ingehaald.

Onze teams bestaan intussen uit digitale marketeers die zorgen voor content en de zeer gevarieerde distributie ervan (de ‘Digital’-teamleden), analisten die inzichten halen uit onze marketingsoftware (de mensen van ‘Insight’) en uit campagnespecialisten die de vraag stimuleren (de mensen van ‘Demand’). Samen beheren ze een gedetailleerde marketingfunnel waarvan we steeds beter het resultaat kunnen voorspellen en die voor een groeiend deel van onze omzet zorgt.

Deze blogpost is een bijdrage van Philippe Gosseye, marketingdirecteur West-Europa bij EMC.


Eind vorige maand startte aan de Nederlandse Nyenrode Business Universiteit een modulaire masterclass van zeven dagen, gespreid over een tweetal maand. In de masterclass ‘Customer Experience Strategie & Executie’ wordt in detail ingegaan op de processen en technologieën die elk bedrijf moet beheersen als men mee wil veranderen met de steeds evoluerende klanten in dit digitale tijdperk. Omdat ik een deel van de masterclass voor mijn rekening neem, hierbij al een voorsmaakje.

Nog niet zo lang geleden was het simpel: uw marketingafdeling zorgde voor productondersteuning, uw verkopers voor de verkoop. Ondertussen is de wisselwerking tussen beide afdelingen verhevigd om de naamsbekendheid van uw bedrijf en de vraag naar uw diensten te verhogen door onder andere meer leads te genereren, vooral via inbound marketing. Hoe pakt u dat aan?

Hecht voldoende belang aan de buyer’s journey en demand creation

Naamsbekendheid is niet langer voldoende omdat de koper de controle over zijn aankoopproces steviger dan ooit in eigen handen heeft. Laat uw verouderde verkoopstrategieën dus maar voor wat ze zijn. Zorg voor klantgebaseerde segmentatie zodat u weet welke segmenten de meeste verkoopkansen bieden, zorg voor ondersteunende content in alle fases van de buyer journey en ontwikkel lead scoring. Op die manier kunt u snel uw opvolging aanpassen aan de koopbereidheid.

Stem sales en marketing op elkaar af en ga digitaal

Uw marketing- en verkoopprocessen moeten optimaal op elkaar afgestemd zijn. Om dit te implementeren en te ondersteunen, moet u meer digitaal gaan. Denk na CRM aan marketing automation, online content marketing en sales enablement. Technologie alleen volstaat niet, besteed bijvoorbeeld voldoende tijd en aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van de gegevens in uw CRM-systeem, zodat uw medewerkers productiever zijn en de tools vooral graag gebruiken omwille van de persoonlijke voordelen.

Zorg voor een aangepaste sales performance-strategie

Verkopen betekent een optimale samenwerking tussen marketing en verkoop. Het is belangrijk dat elke afdeling in staat is de juiste persoon te benaderen op het juiste moment in zijn aankoopproces (buyer journey) en bij de juiste personen de juiste activiteiten uitvoert op het juiste moment. Hou het gemeenschappelijk doel voor ogen: maximaliseren van de omzet met de grootst mogelijk marge en tegen laagst mogelijke verkoopkost.

Ga mee in de digitaliseringstrend

De digitaliseringstrend zet zich verder door. De focus van de marketingafdeling verschuift van het creatieve naar het analytische. Het komt erop aan om de juiste zaken te filteren en op basis daarvan een inspirerend verhaal tot bij de klant te brengen.

Maak het verschil met uw content

Zorg dat uw klanten de informatie vinden waarnaar ze op zoek zijn. Informatie die hen inspireert, overtuigt of hen iets bijleert. Op die manier kunt u op het cruciale contactmoment het verschil maken. Content marketing zorgt voor een beter ingevulde brand awareness, voor het genereren van leads en voor een versterkte relatie met de klant. Door het uitbouwen van een content portfolio wordt content marketing een tactiek die teamoverschrijdend werkt en de klok rond leads genereert.

Geen verkooproces maar een aankooproces

Bij een B2B-aankoopbeslissing zijn steeds meer mensen betrokken. Bovendien is een steeds groter deel van besluitvormingsproces al achter de rug voordat de verkoopafdeling contact heeft met de klant. Daardoor moet de verkoop in staat zijn om gemakkelijk de koopbereidheid van elke contactpersoon in kaart te brengen. Op basis daarvan is het veel gemakkelijker om een win-strategie te bepalen en te zorgen dat de meest doeltreffende actie op het juiste moment wordt uitgevoerd.

Deze methode wordt Buyer-Aligned Selling genoemd en toont je hoe, wanneer, met welke boodschappen en welke tools je je contacten het beste kunt bereiken, hun aankoopproces faciliteren en met een veel grotere voorspelbaarheid leads converteren in klanten.


Klantentevredenheid en klantbeleving zijn cruciaal om uw concurrentievermogen te behouden of te verhogen. Dat staat vandaag centraal, maar hoe doet u dat precies? Hoe kan u het meten en hoe werkt u eraan? Is het wel zo belangrijk? Daar dacht ik aan toen ik onlangs een hotelkamer reserveerde via Booking en onaangenaam verrast werd. Maar eerst iets over de verwachtingen van de klant. De beste manier om te weten hoe goed u daarin scoort, is door alle momenten in kaart te brengen waarop een klant virtueel of fysiek contact heeft met uw onderneming. Daaraan kan u de verwachtingen van de klant verbinden en nagaan of u daaraan voldoet. De mate waarin uw processen, de houding van uw medewerkers, uw software en uw competenties aangepast zijn aan de klantbeleving doorheen diens ganse levenscyclus vormen de basis van uw concurrentievermogen. Uw marketingafdeling moet dus op onderzoek bij klanten uit al uw marktsegmenten. De juiste vragen, dieptevragen en de juiste manier om dit alles te verwerken, moeten resulteren in de meest efficiënte manier om verbeterpunten te implementeren.

Eens zien wat er gebeurt

Met de “laagste prijsgarantie” van Booking.com liep het deze week mis met mijn klantbeleving. Met wat beroepsmisvorming allicht, besloot ik het proces eens volledig te doorlopen om eens te zien wat er zou gebeuren en of er eigenlijk iets zou gebeuren. Ik had een hotel zo dicht mogelijk bij mijn klant om mijn tijd te optimaliseren. Booking.com was voor mij de snelste manier om een kamer te vinden in een voor mij onbekend gedeelte van Parijs. ’s Ochtends, bij de afrekening, constateerde ik dat ik meer moest betalen dan de standaard kamerprijs die geafficheerd stond aan de balie. Toen ik vroeg om de prijs op mijn factuur aan te passen tot die maximumprijs, werd mijn vraag afgewimpeld: “Mijn excuses, maar ik pas gewoon de prijs toe van uw reservatie bij booking.com en verder kan ik u niet helpen. U zal het verschil via hen moeten bekomen.”

Formeel proces prima in orde

Dus stuurde ik een e-mail naar Booking.com. Hun afhandeling was procesmatig perfect, zeer snel en gericht. Eerst met een standaard geautomatiseerd antwoord en na een reactie daarop onmiddellijk gevolgd door een persoonlijke opvolging per e-mail. Ondanks een goedwerkend proces was het inhoudelijke antwoord bedroevend: “Wij kunnen u niet helpen want wij werken met de prijzen die de hoteliers ons bezorgen en verwijzen u voorts naar onze ‘laagste prijsgarantie’ beschrijving”. Stel u eens voor wat de klantbeleving zou geweest zijn, mocht Booking.com mij als laatste mail hebben voorgesteld om het verschil als korting te krijgen bij mijn volgende reservatie binnen een bepaalde periode. Een investering van slechts 15 euro om een tevreden klant te behouden.

Klantbeleving verder verstoord

Tot slot wil ik jullie de laatste uitspraak van de hotelier niet onthouden: “Ik raad u aan om de volgende keer rechtstreeks met ons contact op te nemen, dat is goedkoper.” Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen die bedrijven kunnen helpen tot betere acquisitie en retentie van klanten.


Het koopgedrag onderging de laatste tien jaar enkele fundamentele veranderingen. Toch zie ik dat veel bedrijven die nieuwe koper nog altijd benaderen op basis van gedateerde best practices en ideeën uit het verleden. Dan zwijg ik nog over de vele bedrijven die op een verouderde manier verkooptrainingen blijven aanbieden.

Tot voor kort kon de verkoop in B2B nog redelijke cijfers halen door de productvoordelen kleurrijk in de verf te zetten. De klant had geen ander alternatief dan bij vertegenwoordigers te rade te gaan tijdens zijn aankoopbeslissing. Voor zij die daar nog steeds in geloven: de koper heeft de macht en het verkoopproces overgenomen. En wil zo weinig mogelijk risico lopen.

Hoe kunnen we ons schikken naar die nieuwe koper?

Er is al veel gezegd over de overgang van productverkoop (product sales) naar het verkopen van oplossingen (solution sales) en de overstap van transactionele naar consultatieve verkoop. We zien echter dat geen van beide bevredigende resultaten hebben gebracht. Dit is waarom:

 • Beiden zijn gericht op een herhaalbaar, lineair en mechanisch stapsgewijs proces
 • Het algemeen kader van de verkoopondersteuning is niet gelijktijdig geüpgraded: bonussen, producttraining en -literatuur, events, CRM en zelfs rapportering bleven grotendeels hetzelfde
 • Het management probeert vaak om het op te lossen met trainingen over verkoopvaardigheden en ziet er geen veranderingsproject in

Dit kan je oplossen door de koper centraal te stellen en kennis over uw klanten en hun markten op te bouwen. Daarnaast is het ook belangrijk risicoverlaging mee in te calculeren. De ‘customer trust equation’ van David Maister, autoriteit voor professionele dienstenbedrijven, is een uitstekende formule om de risicobeheersing te verduidelijken:

T = (C+R+I) / S

T: trustworthiness (or perceived risk of working with you)

C: credibility = words (I can trust what he says)

R: reliability = actions (I can trust him to …)

I: intimacy = emotions (I feel comfortable discussing the subject)

S: self-orientation (I can trust that he cares)

De noemer van deze breuk heeft de grootste impact. U moet uw klanten overtuigen dat u echt begaan bent met hun behoeften en doelstellingen. Als de klant vindt dat de verkoper te gefocust is op zichzelf zal de conversie verlagen, onafhankelijk van de kwaliteit van uw producten of de kennis van uw verkopers. De verkoper is in dat geval niet gedreven door de klant, maar door zijn bonus die aan de deal vasthangt, de interne druk van de forecast, de promotie-aanbieding die hij wil verkopen, de wens van het management om meer van dergelijke oplossingen te verkopen of het geloof dat hij een expert is en hij u dat zal bewijzen.

Dus, als u ervoor kiest om actie te ondernemen en uw verkoopprestaties te verbeteren: denk na over risicobeheersing en kijk naar alle condities die een impact kunnen hebben op uw verkoop.


Hoe een vermoeiende week bijzonder inspirerend kan zijn: tien dagen geleden heb ik beslist om nog snel naar de Summit van SiriusDecisions in Orlando te gaan. Daar heb ik geen seconde spijt van gehad. De 2.000 andere deelnemers wellicht ook niet. Er was niet alleen de positieve boodschap dat bedrijven weer volop zin hebben om te groeien. Het vertrouwen in de toekomst was de laatste jaren niet zo hoog als nu. Het marktonderzoek van SiriusDecisions toonde daarnaast heel helder aan waar de knelpunten zitten. Ze waren bijzonder herkenbaar.

Ook de manieren waarop grote B2B-bedrijven willen groeien, waren herkenbaar:

 • groeien in bestaande markten of uitbreiden naar nieuwe
 • zich richten op nieuwe kopers
 • het dienstenaanbod uitbreiden of verbeteren
 • bedrijven overnemen en nieuwe businessunits oprichten
 • en tot slot de productiviteit verhogen

Het zijn de bekende recepten voor groei. SiriusDecisions ondervroeg 300 bedrijven uit 25 verschillende branches van over de hele wereld. De meerderheid voorspelt hun groei uit nieuwe markten en nieuwe producten, zoals op de grafiek hieronder staat.

SD-290x300

bron: SiriusDecisions, mei 2014

Er is geen plaats voor iedereen

Meer dan een derde van de bedrijven rekent volgens het marktonderzoek op minstens 10% groei voor 2014 en nog eens meer dan een kwart had op zijn minst 20% groei voorzien. Slechts 3% rekende op stilstand of een kleine achteruitgang in 2014. Gastheer John Neeson van SiriusDecisions zorgde voor een reality check: de positieve prognoses zullen zeker voor botsingen en mislukkingen zorgen, want de wereldeconomie heeft momenteel geen plaats voor al die ambitie.

Omdat we echter kunnen voorspellen waarom bedrijven zullen falen in hun plannen, kunnen we nu nog de maatregelen nemen die de knelpunten wegwerken en succes garanderen. Topprioriteiten voor bedrijven die willen groeien in bestaande markten en nieuwe segmenten: sneller innoveren en de verkoopploeg aanleren om de behoeften van de klant helemaal centraal te stellen.

Dat geldt ook voor bedrijven die willen groeien door hun producten- en dienstenaanbod te verbeteren. Hun innovaties moeten volledig aansluiten bij wat klanten echt nodig hebben. De klant en niemand anders bepaalt de product-roadmap. Het klinkt vanzelfsprekend, maar vaak bepaalt de interne politiek de roadmap.

Groei verankeren

Voor de vakantie komen we nog uitgebreid terug op de knelpunten en de maatregelen die bedrijven kunnen nemen om hun groeiplannen veilig te stellen. SiriusDecisions heeft een model uitgewerkt voor duurzame groei, jaar na jaar. Tot binnenkort op deze blog voor de Europese interpretatie daarvan.