Download our know-how for free. Start your search

Media
Department
Topic
Language
Perpetos
Blog
MARKETING | SALES

Basic rules and pitfalls to avoid in videoconferencing

Perpetos
Blog
MARKETING | SALES

Enkele tips en te vermijden valkuilen in tijden van videochats

Perpetos

MARKETING | SALES

Visioconférence – pièges à éviter

Sales productivity
Blog
MARKETING | SALES

10 productivity tips for sales during containment

Blog
MARKETING | SALES

10 productiviteitstips voor de verkoop tijdens de inperking

Perpetos
Blog | Video
MARKETING | SALES

Selling remotely, yes you can!

Perpetos
Blog | Video
MARKETING | SALES

Verkopen van thuis, yes you can!

Remote workforce engagement and learning with micro-le
Blog
HR

Remote workforce engagement and learning with microlearning

Remote workforce engagement and learning with micro-le
Blog
HR

Betrokkenheid met collega’s op afstand en leren met microlearning

Remote workforce engagement and learning with micro-le

HR

Engagement et apprentissage des travailleurs à distance grâce au microapprentissage

Verkoop in tijden van social distancing
Blog
MARKETING | SALES

Verkoop in tijden van social distancing

Selling in times of social distancing
Blog
MARKETING | SALES

Selling in times of social distancing

Are your salespeople like talking brochures?
Blog
SALES

Are your salespeople like talking brochures?

Zijn je verkopers pratende brochures

SALES

Zijn je verkopers pratende brochures?

Blog
SALES

Agile learning en coaching voor sales: hoe krijg je dit voor elkaar?

Blog
SALES

Agile learning and coaching for sales: how do you do it?

Blog
MARKETING | SALES

Sales Development Representative: sterke schakel tussen marketing en sales

Blog
MARKETING | SALES

Sales Development Representative: strong link between marketing and sales

Blog
SALES

Nieuwe studie: Oplossing om meer te verkopen met dezelfde of lagere kost.

Blog
SALES

New Study: Solutions to sell more with the same or lower cost

Sales performance
Blog
SALES

Waar verkopers het meest uit de bocht gaan

Commercial excellence
Blog
SALES

Uw commerciële prestaties maximaliseren?

Sales process
Blog
SALES

Hoe kies je een verkoopproces dat echt werkt in het digitale tijdperk

Sales productivity
Blog
SALES

Hoe vandaag de productiviteit van verkopers verhogen

Competence development
Blog
HR

De impact van verkooptraining meten en maximaliseren

Customer is king
Blog | Checklist | Online assessment and tests
HR

Wat verwachten klanten van je verkopers – checklist

Effectieve verkoopvaardigheden voor nieuwe medewerkers
Blog
SALES

David had laatst een prospect aan de lijn

Sales productivity
Blog
SALES

How to solve today’s sales productivity challenges

Commercial excellence
Blog
SALES

How about Commercial Excellence

Sales process
Blog
SALES

Choosing the right Sales process in the digital era

Sales performance
Blog
SALES

Areas where Salespeople struggle the most

Buyer journey enablement
Blog
SALES

Why BANT doesn’t work for Buyer 2.0

Blog
SALES

David was on the phone with a prospect the other day

Commercial excellence
Blog
SALES

Three answers that every Sales rep needs to know

Commercial excellence
Blog
SALES

3 antwoorden die elke verkoper moet kennen

Competence development
Blog
HR

Measuring and maximising the impact of sales training

Sales productivity
Blog
SALES

5 symptoms of conversation complexity undermining Sales performance

Sales productivity
Blog
MARKETING | SALES

Het verkoopgesprek wordt complex: 5 symptomen die uw resultaten ondermijnen

Customer is king
Blog | Checklist | Online assessment and tests
HR

Checklist: what do customers expect from your sales people

Blog
MARKETING | SALES

Lead generation: how to align sales and marketing

Blog
MARKETING | SALES

Lead generation: regel uw sales-marketingmachine correct in

Technology to boost sales performance
Blog | Video
SALES

Use CRM to drive sales productivity: 3 tips

Sales performance
Blog
SALES

Why the classic sales model doesn’t work

Technology to boost sales performance
Blog
SALES

CRM: wastebasket or tool?

Technology to boost sales performance
Blog
SALES

CRM als papiermand of hulpmiddel?

Sales performance
Blog
SALES

Waarom het klassieke verkoopmodel niet werkt

Social Selling
Blog
SALES

Practical tips to use LinkedIn for social selling

Social Selling
Blog
SALES

Praktische tips om LinkedIn te gebruiken voor Social Selling

Competence development
Blog | Video
HR | SALES

The biggest challenge in sales

Competence development
Blog | Video
SALES

De grootste uitdaging in de verkoop

Technology to boost sales performance
Blog | Video
SALES

Make better use of your CRM

Technology to boost sales performance
Blog | Video
SALES

Gebruik uw CRM beter

Buyer journey enablement
Blog
SALES

Waarom BANT niet werkt voor Koper 2.0

Sales and Marketing alignment
Blog
MARKETING | SALES

De weg naar efficiënte verkoop- en marketingprocessen

Customer is king
Blog
MARKETING | SALES

Do you prefer not to be bothered by your customers?

Customer is king
Blog
MARKETING | SALES

Wordt u liever niet gestoord door uw klanten?

Sales and Marketing alignment
Blog | Video
MARKETING | SALES

A customer-oriented organisation in five steps

Sales and Marketing alignment
Blog | Video
MARKETING | SALES

Een klantgerichte organisatie in vijf stappen

Content enablement
Reference | Video
MARKETING | SALES

Marketing automation shows VASCO where the priorities lie

Content enablement
Reference | Video
MARKETING | SALES

Marketing automation toont VASCO waar de prioriteiten liggen

Buyer journey enablement
Blog
MARKETING | SALES

No Lead Left Behind

Buyer journey enablement
Blog
MARKETING

No Lead Left Behind

Technology to boost sales performance
Blog
MARKETING

Nieuwe marketeer is ook digitale analyticus

Technology to boost sales performance
Blog
MARKETING

The new marketeer is also a digital analyst

Nyenrode University logo
Blog
MARKETING | SALES

From business strategy to customer experience strategy

Perpetos
Blog
MARKETING | SALES

Van bedrijfsstrategie naar customer experience-strategie

Sales performance
Blog
MARKETING | SALES

Seven tips to increase your impact on the market

Sales performance
Blog
MARKETING | SALES

Zeven tips om uw impact op de markt vergroten

Customer is king
Blog
MARKETING | SALES

The age of the customer: five pitfalls

Customer is king
Blog
MARKETING | SALES

Het tijdperk van de klant: vijf valkuilen

Sales and Marketing alignment
Blog
MARKETING | SALES

The road to efficient sales and marketing processes

Sales performance
Blog
MARKETING

Revenue Performance Management to measure the impact of marketing

Sales performance
Blog
MARKETING

Revenue Performance Management om impact marketing te meten

Competence development
Blog
MARKETING | SALES

Inzicht in aankoopcycli zorgt voor betere verkoopprestaties

Competence development
Blog
MARKETING | SALES

Buying cycle insights improve sales performance

Buyer journey enablement
Blog
SALES

Buyers today want less risk

Sales performance
Blog
MARKETING | SALES

Bezorg sales minder leads

Buyer journey enablement
Blog
SALES

De nieuwe koper wil minder risico

Sales performance
Blog
MARKETING | SALES

Give Sales fewer leads

Technology to boost sales performance
Blog | Video
MARKETING

Know where your leads come from for a better mix

Technology to boost sales performance
Blog | Video
MARKETING

Weten waar je leads vandaan komen voor een betere mix

Customer is king
Blog
MARKETING | SALES

Sales en marketing in functie van de klant

Customer is king
Blog
MARKETING | SALES

Sales and marketing designed for the client

Buyer journey enablement
Blog
MARKETING | SALES

Hoe interessant bent u voor prospecten?

Buyer journey enablement
Blog
MARKETING | SALES

Are you appealing enough for prospective clients?

Content enablement
Blog | Video
MARKETING

Will there be a content marketing tsunami?

Content enablement
Blog | Video
MARKETING

Komt er een content marketing-tsunami?

Sales process selection
Blog
SALES

The sales process you need for more loyal customers

Sales process selection
Blog
SALES

Welk verkoopproces u nodig heeft voor trouwere klanten

Blog
MARKETING | SALES

Verbeter uw verkoop met een beter begrip van de koopcyclus

Blog
SALES

Improve your sales with a better understanding of the buying cycle

Buying Clock, koopklok
Blog
SALES

Dump your sales process. Focus on the buying cycle

Buying Clock, koopklok
Blog
SALES

Dump uw verkoopproces. Stel de koopcyclus centraal

Buyer journey enablement
Blog
HR | MARKETING | SALES

Job descriptions finally start to falter

Buyer journey enablement
Blog
HR

De functieomschrijving begint eindelijk te wankelen

Empowered salesman
Blog
HR

Your authority no longer comes from your role

Blog
HR

Je autoriteit komt niet meer uit je functie

Buyer journey enablement
Blog
HR

Looking for mediocre employees?

Buyer journey enablement
Blog
HR

Op zoek naar middelmatige medewerkers?

Sales and Marketing alignment
Blog
HR

Long live the bureaucracy of the matrix structure

Sales and Marketing alignment
Blog
HR

Leve de bureaucratie van de matrixstructuur

Commercial excellence
Blog
MARKETING

Marketing takes the lead

Commercial excellence
Blog
MARKETING

Marketing heeft de lead

Competence development
Blog
HR

Fire your best salesperson?

Competence development
Blog
HR

Je beste verkoper ontslaan

Customer is king
Blog | Video
MARKETING | SALES

Selling has become more expensive. What should you do about it?

Customer is king
Blog | Video
MARKETING | SALES

Verkopen is duurder geworden. Hoe lost u het op?

Sales performance
Blog | Video
MARKETING | SALES

If you don’t even make the shortlist anymore

Sales performance
Blog | Video
MARKETING | SALES

Als je zelfs de shortlist niet meer haalt

Sales productivity
Blog | Video
MARKETING | SALES

The death of the price-buyer

Sales productivity
Blog | Video
MARKETING | SALES

De dood van de prijskoper